Jan Egil Ring

Information & Communications Technology

Azure Functions Microsoft Azure Azure Active Directory Azure IaaS Azure Security PowerShell Autmoation with PowerShell PowerShell DSC

Oslo, Norway

Introduksjon til Infrastructure as Code i Azure

I denne sesjonen vil vi se på hvordan infrastruktur i Azure kan provisjoneres ved hjelp av Infrastructure as Code. Du vil få en introduksjon til bruk av Azure Resource Manager templates, samt det stadig mer populære open source verktøyet Terraform. Vi vil også se på hvordan Azure DevOps kan benyttes for å sette opp en automatisert release pipeline for utrulling av infrastruktur til Azure.


Jan Egil Ring

Lead Architect, Crayon

Jan Egil works as a Lead Architect at Crayon, Norway.
He mainly works with automation, and has a strong passion for PowerShell. He has been working with Microsoft infrastructure products such as Windows Server & System Center since the early 2000s. In the recent years the focus has been more and more related to cloud technologies in Microsoft Azure and hybrid environments.
He is a multiple-year recipient of Microsoft Most Valuable Professional Award for his contributions in the Windows PowerShell, Cloud & Datacenter Management and Microsoft Azure technical communities.
He speaks regularly at user groups and conferences, such as Nordic Infrastructure Conference (NIC), PowerShell Conference Europe and PowerShell Summit.
He is a co-organizer of Azure User Group Norway, where he along with other community members host meetings and deliver content on a regular basis.

Jan Egil's full speaker profile