Call for Speakers

Bergen Microsoft Community 04 02 2021

Call for Speakers is closed. Submissions are no longer possible. Sorry.
in 9 days

Bergen Microsoft Community 04 02 2021

event date

04 Feb 2021

location

Online


Bergen Microsoft Community starter opp 2021 med en skikkelig kunnskapsfest den 4 februar 2021.

Vi ønsker å ha en halv dag pakket med sesjoner om praktisk sikkerhet og sikkerhetskultur innen IT. Vi ønsker ikke bare tekniske sesjoner, men også filosofiske og praktiske tilnærminger til bedriftenes sikkerhetskultur. Gjerne innslag av egne erfaringer som andre kan dra nytte av.

Bli med og del av dine betraktninger og kunnskap med det lokale miljøet i Bergen.

Grunnet den pågående COVVID situasjonen, legger vi opp til en virtuell seanse. Vi ønsker derfor forelesere fra hele landet velkommen til å bidra.
Skulle forholdene ligge til rette for det, vil vi vurdere et mulig fysisk alternativ, men vil uansett legge til rette for at forelesere ikke trenger å være tilstede fysisk.

finished 10 days ago
Call for Speakers
CfS opens at 12:00 AM

09 Dec 2020

CfS closes at 11:59 PM

15 Jan 2021

This event is in UTC+01:00 - Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris time zone.
Closing time in your time zone is .

Vi ønsker flere typer sesjoner velkommen, og åpner opp for økter på 10, 20  og 45 minutter. Og vi oppfordrer til sesjoner som kan være teknisk, filosofisk eller ha en praktisk tilnærming til sikkerhet. Vil ønsker å sette sammen et program som skal fylle omtrent 4 timer.

#BMCONE holdes 4. februar 2021 mellom 1200 - 1600. Det blir sendt ut en Teams invitasjon når programmet er klart.

#BMCONE er åpent og gratis for alle, og er drevet av frivillige nerder.

No coverage / Ingen dekning