Call for Speakers

Bergen Microsoft Community 10 06 2020

in 65 days

Bergen Microsoft Community 10 06 2020

event date

10 Jun 2020

location

Bergen, Vestland, Norway


Bergen Microsoft Community søker frivillige speakere fra fjernt og nær, som ønsker å bidra til en halv dags gratis event for teknologientusiaster i Bergen (og omeng).

Tema for dagen er "Automasjon", og kan omhandle automasjon i alle ledd av en IT-kjede. Som en lokal brukergruppe, ønsker vi både erfarne og uerfarne foredragsholdere til å presentere.


open, 9 days left
Call for Speakers
CfS opens at 12:00 AM

19 Feb 2020

CfS closes at 11:59 PM

14 Apr 2020

This event is in UTC+01:00 - Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris time zone.
Closing time in your time zone is .

Vi ser for oss en blanding av hurtigsesjoner på 10 minutter, korte sesjoner på 20 minutter og litt lengre på 45 minutter. Send inn ditt forslag, så forsøker vi å sette sammen en helhetlig agenda.

Brukergruppe dagen er den 10 Juni kl 12:00 - 15:30, og blir holdt i Nøstegaten 58, Bergen (like ved TV2s gamle lokaler på Nøstet). 

Da eventet er helt basert på frivillighet og er gratis for alle, er det ingen mulighet for å få dekket kost for losji eller reise. Tilreisende er velkomne, og dersom bedriften sponser speakerens resiekostnader, følger det med hederlig omtale som sponsor til eventet.

No coverage / Ingen dekning


Login with your prefered account

If you haven't logged in before, you'll be able to register with just one click.


* Using social networks to login is much faster and simpler, but you may prefer a classic username/password account.