Call for Sessions

Call for Sessions is closed. Submissions are no longer possible. Sorry.
finished 144 days ago

Digital Architecture Design Day 2023

event date

5 Oct 2023

location

De Rijtuigenloods Amersfoort, The Netherlands

website

dadd.nl


Connect the future: over co-creatie, flow en composability

Het jaarcongres van het Digital Architects NetWork komt eraan: op 5 oktober organiseren we Digital Architecture Design Day 2023 (DADD 2023). Het is een congres voor en door professionals en daarom vragen we jou als professional om mee te bouwen aan een aantrekkelijk programma.

We zoeken naar voorstellen voor presentaties, workshops, (kleine) trainingen en andere creatieve bijdragen om er vakinhoudelijk een interessante dag van te maken. Mocht je zelf niet willen bijdragen, maar wél een goede kandidaat-spreker weten, dan komen we ook graag met je in contact. De sluitingsdatum voor inzenden is 11 juni 2023. Na uiterlijk zes weken reageren we op jouw inzending. 


Thema en Programma

De ongebreidelde groei van platformen, netwerken, systemen en applicaties laat zijn sporen na. Organisaties zitten vast in oude systemen die niet schaalbaar zijn, die niet flexibel zijn en niet gebouwd zijn om te reageren op de behoefte van ‘morgen’! En als verandering nodig is, dan komt vaak de oude aanpak van grootschalige trajecten uit de kast. We doen ons best om modern te zijn door het lean en agile aanpakken van grote projecten, maar is dat nieuwe ‘systeem’ weer niet de volgende legacy implementatie?

Peter Drucker had een vooruitziende blik: “The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence; it is to act with yesterday’s logic”. Het denken van gisteren van grote systemen en dito projecten, risico’s mijden, en stabiliteit maakt plaats voor flexibiliteit en modulair denken in kleinere en behapbare projecten. In hoeverre passen we dat toe wanneer we een nieuwe architectuur definiëren voor onze systemen? 

Het programma van DADD 2023 richt zich op de toekomst. Een toekomst waar een nieuwe mindset nodig is die verandering als constante beschouwt. Modulaire systemen die zich snel kunnen aanpassen en die uitnodigen tot soepele samenwerking. Samenwerking tussen applicaties, maar ook tussen organisaties en mensen met verschillende disciplines. 

Het programma bestaat daarom uit twee keynotes waar vanuit de praktijk een visie op de toekomst en behoeften worden neergezet. Daarnaast parallel-tracks, waaronder

 • Co-creatie (wat is er nodig om platformen, systemen, maar ook organisaties samen te laten werken?)
 • Flow (wat zijn de voorwaarden om ‘flow’ te laten ontstaan wanneer organisaties systemen gaan koppelen?) 
 • Composability (wat voor technieken zijn er nodig om snelheid van veranderen in te brengen met ‘composable thinking’?)

Deze parallel tracks moeten een antwoord geven op de benodigde architectuuraanpak en inhoud voor een succesvolle transitie naar een toekomst waarin veranderen wordt omarmt. DADD biedt ook ruimte voor georganiseerde discussies, postersessies of een andere werkvorm waarin jij een thema wilt adresseren.


Track 1 – Co-creatie

Producten en diensten worden steeds vaker in co-creatie ontwikkeld en geleverd. Denk aan Ikea die productsuggesties vraagt aan klanten, bootcamps organiseert met ondernemers samenwerkt met universiteiten en innovatie-labs over de gehele wereld met elkaar verbindt. Samenwerking, en specifiek co-creatie, wordt steeds belangrijker. Maar hoe organiseer je dat nou concreet?


Takeaways: topics waar je aan kunt denken bij deze track, zijn:

 • Hoe kun je in co-creatie een digitale visie voor klantwaarde maken?
 • Hoe zorg je voor een constante flow van digitale experimenten die test hoe digitale technologieën waarde kunnen leveren voor klanten?
 • Hoe integreer je product development, sales- en serviceprocessen?
 • Hoe organiseer je een ecosysteem van samenwerkende organisaties?
 • Hoe geef je co-creatie met klanten of organisaties vorm?
 • Hoe formaliseer je het delen van ‘lessons-learned’ binnen je organisatie?


Track 2 – Flow

Met het begrip flow kijken we naar het naadloos samenwerken tussen bedrijven in ecosystemen, het combineren van verschillende gegevensbronnen en het veilig beschikbaar stellen van deze gegevens op het juiste moment, vorm en context aan mensen of systemen.


Takeaways: topics waar je aan kunt denken bij deze track, zijn:

 • Wat zijn randvoorwaarden die het samenwerken in ecosystemen stroomlijnen?
 • In hoeverre spelen heldere (keten)processen een rol bij het creëren van voldoende flow?
 • Welke nieuwe rollen, zoals information explorers of citizen developers, kunnen helpen bij het creëren van meer flow?
 • Welke rol van betekenis kan low- of no-coding spelen bij het creëren van flow?
 • Hoe kun je (semi-)geautomatiseerd decision-management inrichten met oog voor documentatie en auditability?
 • Hoe kun je analytics combineren met AI om kansen en bedreigingen voor je organisatie te identificeren of voorspellen?
 • Hoe kun je augmented datamanagement inzetten om meer waarde te halen uit je masterdata?
 • Hoe zorg je voor de juiste match tussen je datamanagement infrastructuur en technologieën zoals blockchain?
 • Hoe kun je beter gebruik maken van relaties in je data met bijvoorbeeld graph analytics of Machine Learning algoritmes?


Track 3 – Composability

Het hart van digitale platforms bestaat uit datacomponenten. Maar data moet wel samenwerken met infrastructuur componenten voor technische services en business componenten voor functionaliteit en logica. Dat alles moet dan vaak ook nog eens samenwerken met een repository van Cloud services. Deze track gaat over het ontwikkelen van digitale producten en diensten die samengesteld kunnen worden uit verschillende componenten en/of building-blocks.


Takeaways: topics waar je aan kunt denken bij deze track, zijn:

 • Hoe pas je het onderscheid van systems-of-records, systems-of-engagement en systems-of-innovation in de praktijk toe?
 • Hoe zorg je voor snelle innovatie door het combineren van componenten?
 • Wat zijn technologische requirements om composable te worden?
 • Hoe richt je data-repositories in voor flexibel hergebruik?
 • Hoe zorg je voor iteratief ontwerp, ontwikkeling, configuratie en ‘vermarketing’ voor nieuw digitaal aanbod?
 • Welke menselijke competenties zijn er nodig om composable te worden?
 • Hoe werkt composability in een eco-systeem bestaande uit netwerkorganisaties?


Wat biedt dit jou?

Een congres om je verhaal te delen en jouw architectuur visie en aanpak te delen. Hoe tastbaarder en praktischer des te beter. Misschien kijk jij een jaar later naar iemand die van jouw verhaal geleerd heeft! Dat is kennisdelen en dat is samenwerken om met architectuur de digitale transitie tot een succes te maken. 

finished 259 days ago
Call for Sessions
Call opens at 12:00 AM

28 Mar 2023

Call closes at 11:59 PM

11 Jun 2023

CFP closes in W. Europe Daylight Time (UTC+02:00) timezone.
Closing time in your timezone () is .

Wil jij, je collega, of jouw organisatie meebouwen aan DADD 2023, kom dan met een voorstel. Er is naast de tracks ruimte voor andere onderwerpen zoals moderne architectuurpatronen en onderzoeken over de waarde/toepasbaarheid van architectuur. Maar ook andere creatieve werkvormen zoals een korte training, workshop, of brainstorm. We kunnen daarvoor een nieuwe track inrichten, maar ook sessies op de beursvloer. Voor dat laatste richten we dan een afgebakend gebied in, dat ruimte biedt voor interactie. 

De sluitingsdatum voor inzenden is 11 juni 2023. We reageren uiterlijk voor 23 juli op jouw inzending.


event fee

free for speakers

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.