Call for Speakers

MVP Dagen 2019

Call for Speakers is closed. Submissions are no longer possible. Sorry.
finished 1,175 days ago

MVP Dagen 2019

event date

19 Sep 2019

location

Oslo, Norway

website

mvpdagen.no


MVP dagen sitt hovedmål er å dele relevant informasjon på en forståelig måte med høyt fokus på Norske organisasjoner og IT arbeideres behov og hverdag.

Med praktiske råd og tips basert på erfaringer fra noen av Norges beste og mest erfarne Microsoft sky mennesker vet vi at vi kan lage en dag som vil gi godt utbytte til alle deltagere.

Årets tema er NextGen IT-Pro: Automasjon og optimalisering i Microsoft 365 og Azure. Som alltid vil det være stort fokus på scenarier og eksempler fra hverdagen til Norske organisasjoner.

finished 1,297 days ago
Call for Speakers
Call opens at 12:00 AM

01 Apr 2019

Call closes at 11:59 PM

19 May 2019

This event is in W. Europe Daylight Time (UTC+02:00) timezone.
Closing time in your timezone () is .

Årets tema er NextGen IT-Pro: Automasjon og optimalisering i Microsoft 365 og Azure. Som alltid vil det være stort fokus på scenarier og eksempler fra hverdagen til Norske organisasjoner.

Vi legger opp til at hver sesjon varer i 45 minutter, og det er ett track gjennom dagen.

Hvis du blir valgt som foredragsholder, tilbyr vi følgende muligheter for T&E

  • MVP dagen dekker reiseutgifter opp til 1 500 kr
  • Arbeidsgiver/Foredragsholder kan registrere seg som sponsor, og få reklameplass i form av logo på start-/avslutning slide i presentasjoner og på mvpdagen.no
  • Arbeidsgiver kan registrere seg som sponsor og få reklameplass i form av logo på start-/avslutning slides, mvpdagen.no samt fysisk tilstedeværelse i mingle område 

Se https://mvpdagen.no/foredragsholder-eller-sponsor/ for detaljer

Føler du at du kan bidra her, så vet du hva du skal gjøre.


travel

expenses covered

T&E up to 1500 NOK