Call for Speakers

Call for Speakers is closed. Submissions are no longer possible. Sorry.
finished 103 days ago

MVP Dagen 2020

event date

08 Oct 2020

location

Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo Oslo, Norway

website

mvpdagen.no


MVP dagen sitt hovedmål er å dele relevant informasjon på en forståelig måte med høyt fokus på Norske organisasjoner og IT arbeideres behov og hverdag.

Med praktiske råd og tips basert på erfaringer fra noen av Norges beste og mest erfarne Microsoft sky mennesker vet vi at vi kan lage en dag som vil gi godt utbytte til alle deltagere.

Årets tema er "2020 what MS can do for you: Going beyond 365". 

finished 247 days ago
Call for Speakers
CfS opens at 8:00 PM

04 Feb 2020

CfS closes at 8:00 PM

16 May 2020

This event is in UTC+01:00 - Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna time zone.
Closing time in your time zone is .

Årets tema er "2020 what MS can do for you: Going beyond 365".
Som alltid vil det være stort fokus på scenarier og eksempler fra hverdagen til Norske organisasjoner. Vi oppfordrer til å tenke litt på hvordan utvikling henger sammen med itpro for å få realisert digitaliseringen vi står ovenfor.

Vi legger opp til at hver sesjon varer i 45 minutter, og det er ett track gjennom dagen. Vi ønsker forslag til sesjoner velkomne, men vi vil vurdere alle speakere og forslag til sesjoner og muligens koble to og to speakere for å holde en felles sesjon. Dette for å gi plass til så mange som mulig.

I år åpner vi offisielt for foredrag på engelsk, men vi foretrekker at de som har muligheten holder sitt på norsk (presentasjonene kan godt være engelske).

Nytt av året er at vi åpner opp for et sekundært track med workshops. Vi forsøker oss med mindre sesjoner i rom med plass til 20 personer. Vi ser for oss at hver workshop da varer to sesjoner (1,5 time), slik at vi koordinerer pausene. Om vi gjennomfører dette, vil være avhengig av responsen vi får fra dere foredragsholdere. Det er derfor viktig at dere velger rett type bidrag.

Hvis du blir valgt som foredragsholder, tilbyr vi følgende muligheter for T&E

  • MVP dagen dekker reiseutgifter opp til 3 000 kr for deg som kommer utenfor Oslo
  • Arbeidsgiver/Foredragsholder kan registrere seg som sponsor, og få reklameplass i form av logo på start-/avslutning slide i presentasjoner og på mvpdagen.no. Se https://mvpdagen.no/call-for-sponsors/ for detaljer rundt dette.

Føler du at du kan bidra her, så vet du hva du skal gjøre.


travel

expenses covered

accommodation

expenses covered

event fee

free for speakers

T&E up to 3 000 NOK (€ 300)