Call for Speakers

in 109 days

23. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı

event starts

19 Mar 2022

event ends

20 Mar 2022

location

Mete Cengiz Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi Bursa, TurkeySualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT), 1996 yılından bu yana, alanında uzman kişilerin, tüplü dalış ve ilgili olduğu konuları (sualtı tıbbı ve sualtı arkeolojisi, sportif ve teknik dalış, sualtı görüntüleme sistemleri) ele alarak, ilgilisine deneyim ve bilgi aktardığı bir platform sunmayı amaçlayan toplantıdır.

Bahsi geçirilen toplantıda, sualtı konularında yapılan çalışma ve araştırmalar, camia bünyesinde varlığını koruyan kişiler tarafından tekrar ele alınarak geleceğe yönelik olumlu sonuçlar doğuracak yapıcı paylaşımların sunulması ve münakaşa edilmesi ile farklı adımlar atılması hedeflenir.

25 yıldır süregelen bu toplantı, akademisyenler, üniversite toplulukları, askeri dalıcılar, dalış merkezleri ve benzeri kurumların katılımıyla amacını mümkün kılmıştır.

Her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğini üstlendiği Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, ilki Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olup sonradan İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından istikrarı sağlanmış bir toplantı haline gelmiştir.

Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu bünyesinde ilk defa 2003 yılında gerçekleştirilen SBT, 19 yılın ardından, 2022 yılında tekrar ev sahipliğimizde gerçekleştirilecektir.

open, 63 days left
Call for Speakers
CfS opens at 12:00 AM

07 Nov 2021

CfS closes at 11:59 PM

31 Jan 2022

This event is in Turkey Standard Time (UTC+03:00) timezone.
Closing time in your timezone is .

  • Genel Kurallar

SBT 2022’ye sualtıyla ilgili arkeoloji, oşinografi, hidrobiyoloji, limnoloji, ekoloji, biyomedikal, kurtarma teknolojisi, dalgıç eğitimi, istatistik, jeoloji, fizyoloji ve tıp gibi alanlardan bildiriler kabul edilecektir. Değerlendirmeye alınacak bildirilerde özgünlük ilk aranacak koşuldur. Gönderilecek bildiriler hakkındaki eleştiri ve yönlendirmeler bilimsel danışma kurulunun konuyla ilgili üyesi tarafından yapılacaktır.

Bildiri Başvuruları sbt2022.diveusat.com web sayfasında bulunan “Bildiri Başvurusu” formu kullanılarak iletilecektir. Bildiride yapılacak ekleme, çıkarma gibi düzenlemeler ve iletişim için sbt2022@diveusat.com mail adresi kullanılacaktır.

Hazırlanacak bildiri metinleri Microsoft Word kullanılarak .doc, .docx ya da .pdf formatında hazırlanmalıdır. Bildiride yer alacak resim, grafik ve fotoğrafların yüksek çözünürlükte olması, bildiri metni içerisinde yer alması ve ayrıca bağımsız dosyalar olarak (.jpeg, .jpg, ya da .png formatında) yollanması gerekmektedir. Bildiriler, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır. Bildiri içereceği fotoğraf, şekil, görseller ile birlikte maksimum 10 sayfa olmalıdır. Hazırlanan bildiri dosyası başında SBT2022 ibaresini, ardından Sunum sahibinin Ad ve Soyad bilgisini içerecek şekilde (Örneğin; SBT2022_Ad_Soyad.docx) kaydedilmelidir.


  • Yazım Kuralları

Bildiri ve/veya özetin tamamı Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır.

Sayfa sınırları, üstten 3.0 cm, alttan 2.5 cm, sağdan 2.5 cm ve soldan 2.5 cm olarak düzenlenmelidir.

Bildiri başlığı; tümü büyük harf olacak şekilde 14 punto, kalın ve ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar adı ve kurum bilgileri; yazar adları başlığın altına bir satır boşluk bırakılarak, 12 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile, yazarın adının ilk harfi, soyadının tamamı büyük harflerle, kurum bilgileri yazar ad(lar)ının altında bir satır boşluk bırakılarak 10 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile ortalayarak yazılmalıdır.

Özet, 11 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile 300 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta yazılmalıdır.

Tam metin, 12 punto ve normal koyulukta, paragraf başı girintisi kullanılmadan ve tek satır aralığında yazılmalıdır.Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Bildiri yabancı sözcük içeriyor ise 12 punto büyüklüğünde, yatık (italik) ve parantez içinde “Türkçe” açıklaması yer alacak şekilde yazılmalıdır.

Giriş gibi ana bölüm başlıkları 12 punto ve kalın yazı tipinde yazılmalı, ana başlıklarda her harf, alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Tüm başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Resim, şekil, tablo ve grafikler ilk gönderimde metnin içinde ve altta 10 punto yazılmış açıklamaları yer alacak biçimde, ortalanmış olmalıdır.

Kabul edilen bildirilerdeki resim ve şekiller daha yüksek çözünürlükte yazardan tekrar istenebilecektir.

Kaynaklar aşağıda belirtildiği biçimde ve büyüklükleri 10 punto ile yazılmalıdır. Kaynaklar bildiride geçtiği sıraya göre numaralanmalı ve metin içerisinde parantez içinde gösterilmelidir.

Yararlanılan eser bir makale ise;

Albayrak S, Balkis H, Zenetos A, Kubanç C. Ecological quality status of coastal benthic ecosystems in the Sea of Marmara. Marine Pollution Bulletin 2006;52(7):790-799

Bildiri ise;

2. Erten D, Yaciner AC. Establishing Board of Registration for Engineers in Turkey, ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Eartquake 17 August 1999, Istanbul, Proceedings, 1999 pp:4-8

Kitap ise;

3. Kocabaş U. The ‘Old Ships’ of the ‘New Gate’ Yenikapı’nın Eski Gemileri 1. ISBN: 9789758072163. Ege Yayınları, İstanbul, 2008 pp: 150-60

Tez ise;

4. Kurt AE. Hiperbarik hava kullanan işletmelerin solunabilir hava saflık değerlerinin ölçülmesi. Uzmanlık Tezi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, 2007.

Elektronik yayın ise;

5. C. Milli Eğitim Bakanlığı. Fitoplankton kültürü. http://abc.gov.tr/webadresi/dosyaadi.pdf, 2008, Erişim 26.03.2012 şeklinde yazılmalıdır.


  • Poster-Sunum Kuralları

Poster boyutları 100 cm x 70 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Posterde yer alan yazı, çizelge gibi öğeler, 1 metre uzaktan okunacak şekilde olmalıdır. Posterin üst kısmında, başlık, yazar adı ve adresini içeren bir etiket olmalıdır. Kişiler poster hazırlayabileceği gibi, Bilim Kurulu’nun önerisi ile de yayınlarını postere çevirebilirler. Gerekli pano ve yapıştırıcılar, toplantı sırasında sağlanacaktır.

  • Daha fazla bilgi için;

Etkinlik Web Sayfası

  • Bu yazıyı .docx formatında indirmek için;

Bildiri Kuralları.docx


all submitted sessions

publicly listed on this page

travel

expenses covered

accommodation

expenses covered

event fee

free for speakers

Login with your preferred account


If you haven't logged in before, you'll be able to register.

Using social networks to login is faster and simpler, but if you prefer username/password account - use Classic Login.

1 submissions
Submitted sessions
Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu
  • Bildiri Başvuruları Başladı!