Call for Sessions

finished 60 days ago

WorkplaceDudes NL

planned future dates

to be defined

location

Dutch Innovation Factory Zoetermeer, The Netherlands


Drie dudes die samen één passie hebben: #ModernWorkplaces i.c.m. #Microsoft technologie. Daarnaast praten we in onze shows ook over andere #Microsoft gebieden.

Bij WorkplaceDudes streven we ernaar om een inclusieve gemeenschap te creëren voor iedereen die geïnteresseerd is in Microsoft-technologieën en hun toepassingen op de moderne werkplek, ongeacht hun achtergrond of certificering.

Onze meetups zijn toegankelijk voor iedereen, experts, professionals, studenten en iedereen die interesse heeft in het onderwerp. We bieden een leuke en gezellige omgeving waarin iedereen kan leren, delen en netwerken met gelijkgestemde professionals en experts.

Ons doel is om een community te creëren waarin iedereen zich welkom en ondersteund voelt.

=====================

Three dudes who share one passion: #ModernWorkplaces i.c.w. #Microsoft technology. We also talk about other #Microsoft areas in our shows.

At WorkplaceDudes, we strive to create an inclusive community for anyone interested in Microsoft technologies and their applications in the modern workplace, regardless of background or certification.

Our meetups are open to everyone, experts, professionals, students and anyone interested in the topic. We provide a fun and friendly environment where everyone can learn, share and network with like-minded professionals and experts.

Our goal is to create a community where everyone feels welcome and supported.

open, 102 days left
Call for Sessions
Call opens at 12:00 AM

01 Nov 2023

Call closes at 11:59 PM

31 Oct 2024

Call closes in W. Europe Standard Time (UTC+01:00) timezone.
Closing time in your timezone () is .

Voor onze WorkplaceDudes Meetups, welke iedere keer worden gehouden op een andere locatie, hebben wij deze Call for Sessions open staan.

Je mag tot maximaal 3 onderwerpen indienen, variërend van Microsoft Intune, Entra ID, Modern Work, AI, Learn en Azure. Andere onderwerpen mogen ook, zolang het maar iets heeft te maken met de Workplace.

Ervaren sprekers zijn welkom, maar we geven ook beginnende sprekers een kans om te spreken tijdens onze evenementen.

De duur van de sessies zal liggen tussen de 45 minuten tot 60 minuten.

=====================

For our WorkplaceDudes Meetups, which are held at a different location each time, we have this Call for Sessions open.

You may submit up to 3 topics ranging from Microsoft Intune, Entra ID, Modern Work, AI, Learn and Azure. Other topics are also allowed, as long as it has something to do with the Workplace.

Experienced speakers are welcome, but we also give novice speakers a chance to speak at our events.

The duration of the sessions will be between 45 minutes to 60 minutes.


event fee

free for speakers

Login with your preferred account


If you haven't logged in before, you'll be able to register.

Using social networks to login is faster and simpler, but if you prefer username/password account - use Classic Login.