Call for Speakers

in 141 days

Digital Architecture Design Day 2022

event date

6 Oct 2022

location

De Rijtuigenloods Amersfoort, Utrecht, Netherlands

website

dadd.nl


Visie op duurzaam digitaliseren, menselijke maat en kwetsbaarheden

Het jaarcongres van het Digital Architects NetWork komt eraan: op 6 oktober organiseren we Digital Architecture Design Day 2022 (DADD 2022). Het is een congres voor en door professionals en daarom vragen we jou als professional om mee te bouwen aan een aantrekkelijk programma.

We zoeken naar voorstellen voor presentaties, workshops, (kleine) training en andere creatieve bijdragen om er een vakinhoudelijk interessante dag van te maken.   

Mocht je zelf niet willen bijdragen, maar wél een goede kandidaat-spreker weten, dan komen we graag met je in contact. De sluitingsdatum voor inzenden is 11 juni 2022. Na uiterlijk zes weken reageren we op jouw inzending.


Thema en Programma

De sterke opmars van digitalisering maakt dat de vraag naar duurzame oplossingen, de menselijke maat en kwetsbaarheden hoog op de agenda staan. Het maken van verantwoorde keuzes weegt zwaar in het takenpakket van de kundig architect. Om deze kerncompetentie te ontwikkelen en architectuur een succes te laten worden, helpt een duidelijke visie op de brede aanpak én effecten van digitalisering. Met het centrale thema – visie op duurzaam digitaliseren, menselijke maat en kwetsbaarheden – willen we de bezoeker iets meegeven waarmee fundamentele vragen in architectuur en ontwerp kunnen worden beantwoord.

Het programma van DADD 2022 bestaat daarom uit een keynotes waar vanuit de praktijk een visie op de toekomst en behoeften worden neergezet. De parallel tracks: duurzaamheid (resultaten op korte termijn en het belang van duurzame oplossingen), de mens (ethische vraagstukken die gepaard gaan met de inzet van data en technologie) en kwetsbaarheden (veiligheid, continuïteit, inbraak, gijzeling, etc.), moeten een antwoord geven op de benodigde architectuur aanpak en inhoud voor een succesvolle transitie. Daarnaast biedt een vierde track en/of de beursvloer ook ruimte voor postersessies, discussie en andere werkvormen.

Track 1 – Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid wordt al snel als containerbegrip gezien: je kan er (van)alles onder scharen. Het VN-rapport op dit vlak laat zien dat het zowel om groen (ecologisch verantwoord) gaat, en totaal andere zaken, bv: veiligheid, opleiding, privacy, etc.

De ecologische kant binnen IT ligt voor de hand: denk aan circulariteit (refurbishing van devices), zero-footprint datacenters, en aanpalende ontwikkelingen. Als je breder kijkt raak je thema’s als: hoe duurzaam zijn de oplossingen die worden gerealiseerd? Zijn we voldoende in staat om afwegingen rond robuustheid en aanpasbaarheid te maken? Zijn we in staat ethiek te borgen? Het gaat dus om twee invalshoeken. Enerzijds, hoe kan digitalisering duurzaamheid bevorderen, anderzijds hoe kunnen we digitalisering zelf verduurzamen. In deze track worden inzichten behandeld vanuit gebruikersperspectief, vanuit adviesperspectief en vanuit academisch perspectief.

Takeaways: Je krijgt inzicht in de consequenties van duurzaamheid als leidend motief voor jouw architectuur. Je bouwt een visie op over de praktische invulling van duurzaamheid bij het realiseren van oplossingen. Uiteraard met hints en tips wat wel en wat niet werkt!  


Track 2 – De menselijke maat

De menselijke maat is als lang een belangrijk thema voor architecten. Met steeds verdere digitalisering van de maatschappij wordt de (be)leefbaarheid van de digitale omgeving steeds belangrijker. Alles wat we realiseren, realiseren we met en voor mensen.

Voor de architect betekent dit dat de verschillende rollen van mensen, zoals opdrachtgever/opdrachtnemer, werkgever/werknemer, koper/verkoper, ontwikkelaar/gebruiker belangrijke perspectieven zijn om rekening mee te houden.

In deze track vragen we ons bijvoorbeeld af wat het betekent om de mens centraal te stellen, of hoe we de balans houden tussen Artificial Intelligence (AI) en ethiek in digitalisering. Kortom, hoe pas je de menselijke maat toe in jouw architectuur?

Takeaways: In deze track vind je de balans tussen denken en doen. Aan de ene kant zijn we op zoek naar praktische verhalen uit de praktijk: hoe doe je dat nou, architectuur bedrijven bij vraagstukken waarin ethiek of de mens onder druk kan staan onder invloed van ontwikkelingen als AI? Wat zie je ervan terug in je architectuur? Hoe kom je tot goede besluitvorming? Anderzijds zoeken we creatieve inzendingen waarin architecten worden uitgedaagd om zelf na te denken over deze vraagstukken.


Track 3 – Kwetsbaarheden

We zijn gewend geraakt aan het comfort van vitale infrastructuur (bruggen, watervoorzieningen, etc.) en onlinedienstverlening, doorgaans ook tegen relatief lage kosten. Als dat wegvalt of verstoord raakt, levert dat onmiddellijk frustratie op. Er is een continue dreiging van groepen die ons comfort aanvallen.

Cruciale processen zijn afhankelijk van het goed functioneren van IT en de beschikbaarheid van data van voldoende kwaliteit als ‘brandstof’. In hoeverre is men in staat te blijven leveren als dat verstoord raakt? In hoeverre ‘overleven’ we het als data over klanten (of burgers) op straat komen te liggen en privacy in het geding komt? In hoeverre zijn we in staat om vitale infrastructuur te blijven bedienen en gebruiken als er serieuze verstoringen optreden?

Het is niet vreemd dat meerdere disciplines (security, operations, etc.) steeds meer vervlochten raken in architectuur. In deze track verkennen we de impact van deze ontwikkeling. We gaan in op vragen als: Hoe ontwikkel je een organisatiebewustzijn over kwetsbaarheden? Hoe maak je security een vast onderdeel van architectuur? Hoe gaan security, bruikbaarheid en duurzaaamheid samen? Welke competenties heb je nodig om proactief om te gaan met kwetsbaarheden in je architectuur?

Takeaways: Je krijgt inzicht hoe je in jouw architectuur kwetsbaarheden kunt omzeilen of een gecalculeerd risico kunt nemen; op welke wijze security in de architectuur vervlochten kan worden; hoe ogenschijnlijk verschillende discplines elkaar kunnen versterken. Je gaat naar huis met een aantal praktische cases, moderne theorieën op dit vakgebied, en werkvormen waarin we zelf ervaren hoe deze afwegingen in de praktijk worden gemaakt.


Wat biedt dit jou?

Een congres om je verhaal te delen en jouw architectuur visie en aanpak te delen. Hoe tastbaarder en praktischer des te beter. Misschien kijk jij een jaar later naar iemand die van jouw verhaal geleerd heeft! Dat is kennisdelen en dat is samenwerken om met architectuur de digitale transitie tot een succes te maken.

open, 25 days left
Call for Speakers
CfS opens at 12:00 AM

01 May 2022

CfS closes at 11:59 PM

11 Jun 2022

This event is in W. Europe Daylight Time (UTC+02:00) timezone.
Closing time in your timezone () is .

Wil jij, je collega, of jouw organisatie meebouwen aan DADD 2022, kom dan met jouw voorstel. Er is naast de drie tracks ruimte voor andere onderwerpen zoals moderne architectuurpatronen en onderzoeken over de waarde/toepasbaarheid van architectuur. Maar ook andere creatieve werkvormen zoals een korte training, workshop, of brainstorm. We kunnen daarvoor een vierde track inrichten, maar ook sessies op de beursvloer. Voor dat laatste richten we dan een afgebakend gebied in, dat ruimte biedt voor interactie.

De sluitingsdatum voor inzenden is 11 juni 2022. Na uiterlijk zes weken reageren we op jouw inzending.


event fee

free for speakers

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.


Login with your preferred account


If you haven't logged in before, you'll be able to register.

Using social networks to login is faster and simpler, but if you prefer username/password account - use Classic Login.