Speaker

Bartlomiej Graczyk

Bartlomiej Graczyk

..:: Discovering POWER of Your data ::..

Niemal dwie dekady doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji rozwiązań z obszaru Business Intelligence i Data Warehouse. Przez ostatnie lata Bartek współpracuje z klientami i partnerami Microsoft transformując ich rozwiązania z obszaru danych do chmury publicznej. Jeden z głównych ewangelistów technologii takich jak Power BI, Azure Data Explorer czy Azure Synapse Analytics w Polsce i CEE. Ceniony ekspert w zakresie licencjonowania produktów Microsoft oraz Software Asset Management. Autor wielu publikacji oraz prelegent na konferencjach i warsztatach technologicznych. Posiada liczne certyfikacje m.in. Microsoft Certified Trainer, MCSE Business Intelligence & Data Platform. W latach 2013-2015 uhonorowany tytułem MVP w kategorii SQL Server | Data Platform. Propagator i zwolennik pracy zdalnej, który czas po pracy spędza z dala od maila, telefonu i świata technologii.
----
Almost two decades of experience in designing, implementing and optimizing Business Intelligence and Data Warehouse solutions. In recent years, Bartek has been cooperating with Microsoft clients and partners, transforming their solutions from the data area to the public cloud. One of the main evangelists of technologies such as Power BI, Azure Data Explorer or Azure Synapse Analytics in Poland and Central Europe and Middle East.
A valued expert in the field of Microsoft licensing and Software Asset Management. Author of many publications and speaker at conferences and technological workshops. He holds numerous certifications m.in Microsoft Certified Trainer, MCSE Business Intelligence & Data Platform. In the years 2013-2015 he was honored with the title of MVP in the category SQL Server | Data Platform. Propagator and supporter of remote work, who spends his time after work away from e-mail, telephone and the world of technology.

Bartlomiej Graczyk

..:: Discovering POWER of Your data ::..