Speaker

Christian Peeters

Christian Peeters

Microsoft Certified Trainer & Developer

Microsoft Certified Trainer & Developer

Eindhoven, Netherlands

Christian started in 2000 as a software developer. Seven years later he became a Microsoft Certified Trainer and has been teaching other developers ever since. Currently he is the developer and Team Lead at Senet, a Dutch company that creates and maintains software for a variety of customers.

Christian is in 2000 zijn carrière gestart als Software Ontwikkelaar. Zeven jaar later is hij Microsoft Certified Trainer geworden en heeft sindsdien veel andere ontwikkelaars opgeleid. Momenteel is hij werkzaam als ontwikkelaar en Team lead bij Senet, een bedrijf uit Eindhoven dat applicaties maakt voor een verscheidenheid aan klanten.

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Azure
  • Security

Sessions

Threat modeling en andere Shift left principes en

Het voorkomen van datalekken en andere beveiligingsproblemen is van het grootste belang. Toch komt regelmatig in het nieuws dat er gegevens gestolen zijn of dat er organisaties grote problemen hebben door ransomware. Blijkbaar is het moeilijk om alle risico’s afdoende in te dammen. Threat modeling is een manier om gestructureerd en vroegtijdig risico’s in kaart te brengen en op te lossen. Of beter nog… te voorkomen.
In deze sessie gaan we kijken hoe thread modeling werkt en hoe je dit toe kunt passen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast komen er diverse andere onderdelen van een shift-left aanpak aan bod.

Getting started with Ethical Hacking nl

Hacks, datalekken, randsomware… je hoort het steeds vaker in het nieuws. Om je bedrijf en/of je software goed te kunnen beveiligen moet je weten waar de kwetsbaarheden zitten. En hoe kun je daar beter achter komen, dan zelf proberen te hacken?
In deze sessie kijken we naar hoe hackers te werk gaan en welke tools je kunt gebruiken om (je eigen) applicaties te hacken. Daarnaast kijken we naar de meest voorkomende types van kwetsbaarheden, hoe je kunt oefenen om deze uit te buiten en wat je kunt doen om ze te voorkomen. Last but not least, wat tips om je collega’s scherp te houden door het toepassen van Social Engineering.

Graph databases in SQL Server and Cosmos Db en nl

Graph databases are NoSQL databases that are specialized in storing data with complex relationships. Ironically, relational databases are not very good at that. Microsoft added basic support for graph databases in SQL Server and Azure SQL databases a few years ago. Cosmos Db also offers graph support through Gremlin. In this session, we will take a look at how graph databases work and what they can do for your projects. After discussing the basics, it's all demos. We will look at how to create, populate and query Graph databases on both SQL Server and Cosmos Db. Topics such as performance, limitations, and comparison to 'normal relational' databases will be covered.

Graph databases in SQL Server en Cosmos Db en nl

Graph databases zijn NoSQL databases die gespecialiseerd zijn in het opslaan van data met complexe relaties. Ironisch genoeg zijn relationele databases daarin niet zo goed. Microsoft heeft enkele jaren geleden basissupport toegevoegd voor Graph databases in SQL Server en Azure SQL databases. Ook Cosmos Db biedt Graph support door middel van Gremlin. In deze sessie zullen we een kijkje nemen hoe Graph databases werken en wat ze kunnen doen voor jouw projecten. Na het bespreken van de basisprincipes, zal alles worden uitgelegd aan de hand van demo's. We zullen kijken hoe we Graph databases kunnen maken, vullen en uitvragen in zowel SQL Server als Cosmos Db. Onderwerpen zoals prestaties, beperkingen en vergelijking met 'normale relationele' databases worden behandeld.

Christian Peeters

Microsoft Certified Trainer & Developer

Eindhoven, Netherlands