Speaker

Christian Peeters

Christian Peeters

Microsoft Certified Trainer & Developer

Microsoft Certified Trainer & Developer

Eindhoven, The Netherlands

Actions

Christian started in 2000 as a software developer. Seven years later he became a Microsoft Certified Trainer and has been teaching other developers ever since. Currently he is a developer and Team Lead at Senet, a Eindhoven based company that creates and maintains software for a variety of customers.

Christian is in 2000 zijn carrière gestart als Software Ontwikkelaar. Zeven jaar later is hij Microsoft Certified Trainer geworden en heeft sindsdien veel andere ontwikkelaars opgeleid. Momenteel is hij werkzaam als ontwikkelaar en Team lead bij Senet, een bedrijf uit Eindhoven dat applicaties maakt voor een verscheidenheid aan klanten.

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Azure
  • Security

Sessions

Threadmodeling made fun and easy en

Preventing data breaches and other security issues is of the utmost importance. However, there are numerous reports about data breaches or organizations that face significant problems due to ransomware. Apparently, it is challenging to effectively mitigate all risks. Threat modeling is a way to systematically and proactively map and address risks. Or even better... prevent them.
In this session, we will explore how threat modeling works and how you can apply it in daily practice.

Threat modeling and other Shift left principes en nl

Preventing data breaches and other security issues is of the utmost importance. However, there are numerous reports about data breaches or organizations that face significant problems due to ransomware. Apparently, it is challenging to effectively mitigate all risks. Threat modeling is a way to systematically and proactively map and address risks. Or even better... prevent them.
In this session, we will explore how threat modeling works and how you can apply it in daily practice. Additionally, various other aspects of a shift-left approach will be discussed.

Threat modeling en andere Shift left principes en nl

Het voorkomen van datalekken en andere beveiligingsproblemen is van het grootste belang. Toch komt regelmatig in het nieuws dat er gegevens gestolen zijn of dat er organisaties grote problemen hebben door ransomware. Blijkbaar is het moeilijk om alle risico’s afdoende in te dammen. Threat modeling is een manier om gestructureerd en vroegtijdig risico’s in kaart te brengen en op te lossen. Of beter nog… te voorkomen.
In deze sessie gaan we kijken hoe thread modeling werkt en hoe je dit toe kunt passen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast komen er diverse andere onderdelen van een shift-left aanpak aan bod.

Graph databases in SQL Server and Cosmos Db en nl

Graph databases are NoSQL databases that are specialized in storing data with complex relationships. Ironically, relational databases are not very good at that. Microsoft added basic support for graph databases in SQL Server and Azure SQL databases a few years ago. Cosmos Db also offers graph support through Gremlin. In this session, we will take a look at how graph databases work and what they can do for your projects. After discussing the basics, it's all demos. We will look at how to create, populate and query Graph databases on both SQL Server and Cosmos Db. Topics such as performance, limitations, and comparison to 'normal relational' databases will be covered.

Graph databases in SQL Server en Cosmos Db en nl

Graph databases zijn NoSQL databases die gespecialiseerd zijn in het opslaan van data met complexe relaties. Ironisch genoeg zijn relationele databases daarin niet zo goed. Microsoft heeft enkele jaren geleden basissupport toegevoegd voor Graph databases in SQL Server en Azure SQL databases. Ook Cosmos Db biedt Graph support door middel van Gremlin. In deze sessie zullen we een kijkje nemen hoe Graph databases werken en wat ze kunnen doen voor jouw projecten. Na het bespreken van de basisprincipes, zal alles worden uitgelegd aan de hand van demo's. We zullen kijken hoe we Graph databases kunnen maken, vullen en uitvragen in zowel SQL Server als Cosmos Db. Onderwerpen zoals prestaties, beperkingen en vergelijking met 'normale relationele' databases worden behandeld.

Getting started with Ethical Hacking nl en

Hacks, datalekken, randsomware… je hoort het steeds vaker in het nieuws. Om je bedrijf en/of je software goed te kunnen beveiligen moet je weten waar de kwetsbaarheden zitten. En hoe kun je daar beter achter komen, dan zelf proberen te hacken?
In deze sessie kijken we naar hoe hackers te werk gaan en welke tools je kunt gebruiken om (je eigen) applicaties te hacken. Daarnaast kijken we naar de meest voorkomende types van kwetsbaarheden, hoe je kunt oefenen om deze uit te buiten en wat je kunt doen om ze te voorkomen. Last but not least, wat tips om je collega’s scherp te houden door het toepassen van Social Engineering.

Getting started with Ethical Hacking nl en

Hacks, data breaches, ransomware... you keep hearing about it in the news. To effectively protect your business and/or software, you need to know where the vulnerabilities are. And what better way to find out than by attempting to hack yourself?
In this session, we will explore how hackers operate and which tools you can use to hack (your own) applications. Additionally, we will examine the most common types of vulnerabilities, how to practice exploiting them, and what measures can be taken to prevent them.
Checking the security of your software is an ongoing process. Therefore, we will also explore options for integrating ethical hacking tools into pipelines to repeatedly assess your application for vulnerabilities.
Last but not least, I'll share tips on keeping your colleagues sharp by applying Social Engineering.

This is a fun session about the basics of hacking and social engineering. I've updated this session over the years and keep getting excelent comments. Fun for all levels of developers!

Benchmarking your .Net Code nl en

Hoe snel of langzaam is je code? En waar vergelijk je het dan mee? Benchmarking is essentieel bij het opsporen van performance problemen. Door bottlenecks te identificeren kun je bepalen welke aanpassingen er nodig zijn om de performance en schaalbaarheid van je applicatie te verbeter. Daarnaast kan het een belangrijke rol spelen bij het refactoren van onderdelen. Hoe weet je of een aanpassing de performance van je applicatie niet negatief beïnvloed. In deze sessie gaan we kijken hoe je je code kunt benchmarken, performance inzichtelijk kunt maken en geautomatiseerd kunt testen.

C# language features that can boost your performance nl

Bij elke release van .Net en C# worden er diverse features toegevoegd die de code korter, leesbaarder, eenvoudiger en/of sneller maken. In deze sessie kijken we naar de toevoegingen in C# 12 zoals Primary Constructors, Inline Arrays, Collection Expressions en Using aliases for any types. Maar in voorgaande versies zijn veel goede features toegevoegd die je willicht nog niet hebt ingezet omdat je ze niet nodig hebt gehad, maar die wel echt de moeite waard zijn. Zoals: nieuwe Patternmatching mogelijkheden, Spans, Range / spread operator en het Required keyword.
Een echte refresher van je C# skills.

Benchmarking your .Net Code nl en

How fast or slow is your code? And what do you compare it to? Benchmarking is essential in detecting performance issues. By identifying bottlenecks, you can determine the necessary adjustments to improve the performance and scalability of your application. Additionally, it can play a crucial role in refactoring components. How do you know if a modification does not adversely affect the performance of your application? In this session, we will explore how to benchmark your code, make performance visible and automate testing.

Christian Peeters

Microsoft Certified Trainer & Developer

Eindhoven, The Netherlands

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top