Speaker

Fredrik Rundgren

Fredrik Rundgren

SQL Expert, TeamLead @SQLService

SQL Expert och teamchef på SQLService

Specialties: Master data management, Data Engineering and Database DevOps
Experience: 15+ yr in IT on various development and management assignments in several different sectors, such as banking and insurance, forest industry and retail.
Motto: Code that is not maintained is broken.
Most proud of: That he quickly gets into the problem at hand.
Strengths: Curious and analytical. Likes Incident and problem handling, Triage and Root Cause Analysis. Strongly relies on both his gut feeling and his experience.
Passion for: Public speaking, Leadership, SQL Server, Agile practices and Database DevOps.
Hobby: Historical reenactment of the Middle Ages, which includes annual visits to the Medieval Week on Gotland, Sweden as well as other smaller events.

Specialiteter: Master data management, Data Engineering and Database DevOps
Erfarenhet: 15+ år inom IT på olika utvecklings- och förvaltningsuppdrag inom flera olika sektorer, såsom bank- och försäkringsbolag, skogsindustri och detaljhandel.
Motto: Koden som inte upprätthålls är trasig.
Mest stolt över: Att han snabbt kommer in i problemet.
Styrkor: Nyfiken och analytisk. Gillar incident- och problemhantering, Triage och rotorsaks-analys. Förlitar sig starkt på både magkänslan och sin erfarenhet.
Passion för: Ledarskap, SQL Server, Agila metoder och databas DevOps.
Hobby: Historiskt återskapande av medeltiden, som inkluderar årliga besök på Medeltidsveckan på Gotland samt andra mindre evenemang.

Fredrik Rundgren

SQL Expert, TeamLead @SQLService