Daniel Kåven

Information & Communications Technology

Trondheim, Trøndelag, Norway

Daniel Kåven

Educator and inspirer | Owner of teams Sweden

An untraditional IT-nerd with fresh perspectives on digitalization. I spend my waking hours educating and inspiring the use of M365, with Teams as the centre of attention. I am the creator and content writer of ‘teams Sweden’, a platform dedicated to spreading knowledge of M365 in Swedish. "The only thing I can't digitize, is my morning coffee."

Daniel Kåven

Utbildare och Inspiratör | Ägera av teams Sverige

En otraditionell ITnörd med nya perspektiv på digitalisering. Spenderar jobb och fritid med att utbilda och inspirera i användningen av M365 med fokus på Teams. Skapare och skribent på 'teams Sverige', en plattform för att sprida kunskap om just Teams. "Det ända jag inte kan digitalisera är kaffekoppen."

Current sessions

"Kan vi inte bara mejla?"

De senaste decennierna har mejlen varit vårt viktigaste kommunikationssätt. Brevet blev fax, faxen blev omodern och vi blev digitala. Nu är chatten kommit och vill ändra hur vi kommunicerar, hur ska det här gå?