Pawel Potasinski

Information & Communications Technology

Azure Synapse Analytics power bi sql server Azure SQL Database Azure Databricks

Warsaw, Mazovia, Poland

Pawel Potasinski

Sr Program Manager at Microsoft

Member of the Azure Synapse Analytics product team, focused on community management and engagements. In his professional career Pawel has always been associated with data engineering and analytics (SQL, BI, Big Data). Founder of the Polish SQL Server Users Group (PLSSUG), today known as Data Community Poland. Former Microsoft Most Valuable Professional (MVP).

Pawel Potasinski

Sr Program Manager w Microsoft

Członek grupy produktowej Azure Synapse Analytics w codziennej pracy zajmujący się współpracą z szeroko rozumianymi społecznościami (w tym Microsoft MVP). W swojej karierze zawodowej Paweł od zawsze był związany z inżynierią i analityką danych (SQL, BI, Big Data). Założyciel Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server (PLSSUG), dziś znanej jako Data Community Poland. Były Microsoft Most Valuable Professional (MVP).