Speaker

Pawel Potasinski

Pawel Potasinski

Sr Program Manager at Microsoft

Sr Program Manager w Microsoft

Warsaw, Poland

Member of the Azure Synapse Analytics product team, focused on community management and engagements. In his professional career Pawel has always been associated with data engineering and analytics (SQL, BI, Big Data). Founder of the Polish SQL Server Users Group (PLSSUG), today known as Data Community Poland. Former Microsoft Most Valuable Professional (MVP).

Członek grupy produktowej Azure Synapse Analytics w codziennej pracy zajmujący się współpracą z szeroko rozumianymi społecznościami (w tym Microsoft MVP). W swojej karierze zawodowej Paweł od zawsze był związany z inżynierią i analityką danych (SQL, BI, Big Data). Założyciel Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server (PLSSUG), dziś znanej jako Data Community Poland. Były Microsoft Most Valuable Professional (MVP).

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Azure Synapse Analytics
  • Microsoft Power BI
  • Azure SQL Database
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Purview
  • Azure Databricks

Pawel Potasinski

Sr Program Manager at Microsoft

Warsaw, Poland