Most Active Speaker

Pawel Potasinski

Pawel Potasinski

Sr Program Manager at Microsoft

Sr Program Manager w Microsoft

Warsaw, Poland

Member of the Microsoft Fabric Customer Advisory Team (CAT). In his professional career Pawel has always been associated with data engineering and analytics (SQL, BI, Big Data). Founder of the Polish SQL Server Users Group (PLSSUG), today known as Data Community Poland. Regular speaker at conferences, community events and user groups. Former Microsoft Most Valuable Professional (MVP).

Członek zespołu Microsoft Fabric Customer Advisory Team (CAT). W swojej karierze zawodowej Paweł od zawsze był związany z inżynierią i analityką danych (SQL, BI, Big Data). Założyciel Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server (PLSSUG), dziś znanej jako Data Community Poland. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach, wydarzeniach organizowanych przez społeczności oraz spotkaniach grup użytkowników. Były Microsoft Most Valuable Professional (MVP).

Awards

  • Most Active Speaker 2023

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Microsoft Fabric
  • Azure Synapse Analytics
  • Microsoft Power BI
  • Azure SQL Database
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Purview
  • Azure Databricks

Sessions

Microsoft Fabric for SQL developers en

I love SQL. I've been writing SQL, solving problems with SQL and even thinking with SQL since I started my professional career. Now, with Microsoft Fabric, the new cool kid among platforms for data analytics, I feel like my SQL skills built over the last two decades are super useful. If you are in love with SQL too, come to this session and I will show you (with tons of live demos!) how you can benefit from using SQL in Fabric and what options you have to grow and learn some new useful skills for working with data.

Microsoft Fabric - Introduction and Quick Start en

The world of data and analytics will never be the same after Microsoft Fabric was announced at the Build event. This unified SaaS platform for end-to-end analytics opens a whole spectrum of completely new possibilities. Come to this session to learn what Fabric is, what are its key pillars and the most disruptive features, and most of all how to start using it in Public Preview.

OneLake - the foundation of Microsoft Fabric, OneDrive for data and the data silo killer en pl

One of the key pillars of Microsoft Fabric is that it’s lake centric and open. At the core of this pillar there’s OneLake - a single, unified storage system for all your data. Come to this session to learn how different teams working with Fabric can easily explore and discover data, re-use existing data products and work in a Data Mesh operating model without the need to maintain separate data lakes and keeping many copies of the same data.

Come to this session to learn how Microsoft Fabric users can benefit from OneLake - the storage foundation of the platform.

OneLake — fundament Microsoft Fabric, OneDrive dla danych i zabójca silosów danych en pl

Platforma Microsoft Fabric jest oparta o centralny data lake oraz jest otwarta na integrację z zewnętrznymi systemami na każdej warstwie. U podstaw tych cech Fabric leży OneLake - pojedynczy, geograficznie rozproszony i centralnie zarządzany system przechowywania wszystkich danych organizacji. Przyjdź na tę sesję, aby dowiedzieć się, jak różne zespoły pracujące z Fabric mogą łatwo eksplorować i odkrywać dane, ponownie wykorzystywać istniejące produkty danych i pracować w modelu operacyjnym Data Mesh bez konieczności utrzymywania oddzielnych data lake'ów i przechowywania wielu kopii tych samych danych.

Przyjdź na tę sesję, aby dowiedzieć się, w jakie korzyściu użytkownikom Microsoft Fabric daje OneLake - centralny data lake platformy.

Pawel Potasinski

Sr Program Manager at Microsoft

Warsaw, Poland