Rok Šketa

Rok Šketa

KDD d.o.o., CTO

Zaposlen od leta 1995 v KDD d.o.o., centralno depotni družbi, kot izvršni direktor divizije IT in IS. Sodeloval pri več projektih kot sta vključevanje kapitalskega trga v Evro, vključitev KDD na pan-evropsko poravnalno platformo Target2Securities. Odgovoren za delovanje informacijske tehnologije v KDD.

Current sessions

KDD Digital - uporaba novih tehnologij za nove digitalne storitve

KDD je v sodelovanju s tehnološkim partnerjem Securities Grid Ltd z modernimi digitalnimi tehnološkimi orodji razvili digitalno delniško knjigo (zasnovano na DLT tehnologiji) – KDD Digital, ki med drugim omogoča:

-učinkovito digitalno dostopanje delničarjev do delniške knjige oziroma njene sinhronizirane kopije,
-učinkovito distribucijo za delničarje pomembnih informacij preko varnega e-poštnega seznama,
-učinkovito interno izmenjavo informacij o potencialnem interesu za nakup oziroma prodajo delnic v krogu obstoječih delničarjev (brez posega v obstoječi način sklepanja in izvrševanja poslov),
-ustreznejše obvladovanje drugih položajev, specifičnih ravno za delniško družbo.

Rešitev temelji na Hyperledger Fabric tehnologiji ter izkorišča prednosti Azure storitev.

Predstavljene bodo prednosti rešitve za stranke ter njena tehnična izvedba.