Speaker

Rolf Schutten

Rolf Schutten

Azure Advocate, MVP and MCT.

Azure Advocate, MVP en MCT.

Amsterdam, The Netherlands

Rolf Schutten digitally empowers businesses through cloud technology and services. Rolf is extremely driven and goal-oriented when it comes to finding and implementing the optimal solution, preferably by leveraging Azure-native services.

Rolf Schutten maakt bedrijven digitaal sterker door middel van cloudtechnologie en -diensten. Rolf is zeer gedreven en doelgericht als het gaat om het vinden en implementeren van de optimale oplossing, bij voorkeur door gebruik te maken van Azure-native services.

Awards

Area of Expertise

 • Business & Management
 • Information & Communications Technology

Topics

 • Azure
 • Microsoft Azure
 • Azure DevOps
 • Cloud Computing on the Azure Platform
 • Azure Security
 • Azure PaaS
 • Azure IaaS
 • Azure Kubernetes Services (AKS)
 • Cloud & DevOps
 • Cloud Native
 • Cloud Security
 • Cloud Computing
 • Cloud Architecture
 • Cloud & Infrastructure
 • Cloud Automation
 • Cloud strategy
 • Cloud Native Infrastructure
 • Cloud Security Architecture
 • Cloud Technology
 • Terraform
 • Innovate for change
 • Platform-as-a-Service (PaaS)
 • Platform Engineering
 • Chaos Engineering
 • Cloud Containers and Infrastructure

Sessions

Improve application resilience with Azure Chaos Studio en nl

Session covering chaos engineering, the new Azure Chaos Studio-service, with live demonstration on virtual machines and Azure Kubernetes Services.

Multicluster management at scale with Azure Kubernetes Fleet Manager en nl

Session covering multicluster management, the new Azure Kubernetes Fleet Manager-service, with live demonstrations.

Multi-clusterbeheer op schaal met Azure Kubernetes Fleet Manager en nl

Sessie over multi-clusterbeheer, de nieuwe Azure Kubernetes Fleet Manager-service, met live demonstraties.

Verbeter de veerkracht van toepassingen met Azure Chaos Studio en nl

Sessie over chaos engineering, de nieuwe Azure Chaos Studio-service, met live demonstraties op virtuele machines en Azure Kubernetes Services.

AKS and Azure Draft: A dynamic duo for containerization and deployment en nl

Dive into the world of seamless containerization and deployment with this dynamic session on "AKS and Azure Draft." Yes, we demonstrate this dynamic duo live, as we harness the speed of Azure Draft—a day 0 tool designed to swiftly get your app on Kubernetes! Discover the perfect synergy of Azure Draft, GitHub Actions, and Azure Kubernetes Services (AKS) as we simplify and streamline the entire deployment process. Uncover the secrets of deploying applications effortlessly and efficiently, with the possibility of exploring additional tools that make the journey even smoother. After this session, you'll be inspired to supercharge your app deployment game!

AKS en Azure Draft: een dynamisch duo voor containerisatie en implementatie en nl

Duik in de wereld van naadloze containerisatie en implementatie met deze dynamische sessie over 'AKS en Azure Draft.' Ja, we demonstreren dit dynamische duo live, terwijl we de snelheid van Azure Draft benutten - een tool voor dag 0 die is ontworpen om uw app snel op Kubernetes te krijgen! Ontdek de perfecte synergie van Azure Draft, GitHub Actions en Azure Kubernetes Services (AKS) terwijl we het hele implementatieproces vereenvoudigen en stroomlijnen. Ontdek de geheimen van het moeiteloos en efficiënt implementeren van applicaties, met de mogelijkheid om aanvullende tools te verkennen die de reis nog soepeler maken. Na deze sessie ben je geïnspireerd om je app-implementatie naar een hoger niveau te tillen!

Azure Kubernetes Resiliency: Safeguarding Your Deployments en nl

Dive into the world of Azure Kubernetes Resiliency in this comprehensive session that delves into crucial aspects of safeguarding your deployments. From robust backup strategies to effective disaster recovery plans and the strategic chaos engineering approach, this session has it all. Join us for a deep exploration of the tools and techniques that ensure your Kubernetes environment remains resilient in the face of challenges. Walk away empowered with the knowledge to fortify your applications and infrastructure against unforeseen circumstances.

Azure Kubernetes Resiliency: Bescherming van jouw implementaties en nl

Duik in de wereld van AKS veerkracht, tijdens deze uitgebreide sessie die diep ingaat op cruciale aspecten van het beschermen van jouw implementaties. Van robuuste back-upstrategieën tot effectieve plannen voor rampenherstel en de strategische benadering van chaos engineering, deze sessie heeft het allemaal. Doe met ons mee voor een diepgaande verkenning van de tools en technieken die ervoor zorgen dat jouw Kubernetes-omgeving veerkrachtig blijft in een wereld vol van uitdagingen. Vertrek met de kennis om jouw toepassingen en infrastructuur te versterken tegen onvoorziene omstandigheden.

HarmonyOps: A GitOps Journey with Flux and Terraform Controller en nl

Delve with us into the world of GitOps, where version control meets the rhythm of efficient operations! We'll unwrap the capabilities of Flux and Terraform Controller, the orchestrators of operational magic in this atmosphere.

Explore how these tools seamlessly integrate with Git to bring efficiency and excellence to your deployments. Through live demonstrations, witness the choreography of automation that ensures your infrastructure stays synchronized with the cadence of your code.

HarmonyOps: Een GitOps-reis met Flux en Terraform Controller en nl

Duik met ons in de wereld van GitOps, waar versiebeheer samensmelt met het ritme van efficiënte operaties! We onthullen de mogelijkheden van Flux en Terraform Controller, de orchestrators van operationele magie in deze atmosfeer.

Ontdek hoe deze tools naadloos integreren met Git om efficiëntie en excellentie naar jouw implementaties te brengen. Via live demonstraties aanschouw je de choreografie van automatisering die ervoor zorgt dat jouw infrastructuur synchroon loopt met het ritme van jouw code.

Cloud Lunch and Learn Weekly Sessions 24 User group Sessionize Event Upcoming

Not scheduled yet.

PlatformCon 2023 Sessionize Event

June 2023

Azure Cloud Native - User Group Sessions 2023 User group Sessionize Event

January 2023

StreamingClouds

September 2022 Amsterdam, The Netherlands

Cegeka Cloud Event

July 2022 Veenendaal, The Netherlands

Global Azure 2022 Sessionize Event

May 2022

Welsh Azure User Group - Event User group Sessionize Event

February 2022

Rolf Schutten

Azure Advocate, MVP and MCT.

Amsterdam, The Netherlands

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top