Session

Hva er egentlig "Modern Management" og hvordan kommer vi dit?

Hva er egentlig "modern management" ? Begrepene er mange og uklare, det er ikke alltid lett å vite hvilke løsninger som skal brukes når.
Denne sesjonen vil ta for seg begrepene og vise veien fra klassisk managment til moderne management.

Jan Ketil Skanke

MVP Security, Partner CloudWay

Oslo, Norway

View Speaker Profile