Session

Graph databases in SQL Server en Cosmos Db

Graph databases zijn NoSQL databases die gespecialiseerd zijn in het opslaan van data met complexe relaties. Ironisch genoeg zijn relationele databases daarin niet zo goed. Microsoft heeft enkele jaren geleden basissupport toegevoegd voor Graph databases in SQL Server en Azure SQL databases. Ook Cosmos Db biedt Graph support door middel van Gremlin. In deze sessie zullen we een kijkje nemen hoe Graph databases werken en wat ze kunnen doen voor jouw projecten. Na het bespreken van de basisprincipes, zal alles worden uitgelegd aan de hand van demo's. We zullen kijken hoe we Graph databases kunnen maken, vullen en uitvragen in zowel SQL Server als Cosmos Db. Onderwerpen zoals prestaties, beperkingen en vergelijking met 'normale relationele' databases worden behandeld.

Christian Peeters

Microsoft Certified Trainer & Developer

Eindhoven, The Netherlands

View Speaker Profile