Session

Specification by Example: building the right things the right way

Specification by Example: een term die zich niet goed in het Nederlands laat vertalen maar waar ‘samenwerking in de praktijk’ centraal staat. De meest ideale infrastructuur neerleggen om goede communicatie mogelijk te maken. En dat is iets waar het in de softwarewereld nog wel eens aan ontbreekt. Dat vraagt om de juiste manier van samenwerken tussen de betrokken partijen zodat elementen die als frustrerend, blokkerend of remmend kunnen worden ervaren, worden weggenomen. Samen ga je zo nauwkeurig mogelijk omschrijven waar de software in resulteert.

Je kent allemaal de frustratie wel: als stakeholder of als developer, als analist of als tester. We hebben elkaar niet goed begrepen en het verkeerde gerealiseerd. Details zijn verloren gegaan. Gesprekken zijn niet goed uitgewerkt. Concepten zijn verkeerd begrepen. Ook al werken we volgens agile-methodieken en kunnen we tijdig ingrijpen en bijsturen, het is nog steeds kostbaar. Het kan ten koste gaan van vertrouwen in elkaar en in de kwaliteit. Specification by Example is een goed middel om de kwaliteit van de samenwerking en daarmee de kwaliteit van de software te verbeteren.

Deze presentatie is niet alleen theoretisch van aard. Het doel is om - met behulp van praktijkvoorbeelden - te laten zien hoe je een begin kunt maken met Specification by Example: niet alleen voor het beschrijven van specificaties maar ook hoe je deze specificaties kunt automatiseren.

Een aantal onderwerpen dat aan bod komt:

- Samenwerking

- Belangrijke processen

- Hoe beschrijf je specificaties

- Gezamenlijke taalontwikkeling (ubiquitous language)

- Levende documentatie

- Het automatiseren van specificaties

- Valkuilen & mislukkingen en succesverhalen

Na afloop van deze presentatie weet je hoe je Specification by Example kunt inzetten voor het verbeteren van het ontwikkelproces. Je kent een aantal valkuilen en je weet hoe je op kleine schaal een aanzet kunt maken. Daarnaast heb je voldoende kennis om het gesprek aan te gaan over Specification by Example: met je team, je opdrachtgever of werkgever.

Jacob Duijzer

Helping developers, teams & organizations build better software | DevOps Coach |Team Topologies Advocate

Vught, The Netherlands

View Speaker Profile