Session

Od danych do inteligentnych programów w 60 minut z Microsoft R Server

Zaawansowana analiza danych i język R to już synonimy. Siłą tego języka jest dziesięć tysięcy specjalistycznych, ogólnodostępnych bibliotek i ogromna, zrzeszająca analityków, naukowców i , społeczność. Słabościami — brak skalowalności, mała wydajność i problemu z wdrożeniem utworzonych modeli do produkcji. Microsoft R Server 9 rozwiązuje wszystkie te problemy:
• Biblioteka ScaleR pozwala blokowo przetwarzać duże, nie mieszczące się w pamięci, zbory danych.
• Biblioteka MicrosoftML ułatwia i skraca tworzenie modeli predykcyjnych wykorzystujących takie algorytmy jak wzmocnione drzewa decyzyjne, las drzew decyzyjnych czy sztuczne sieci neuronowe.
• Biblioteka MRSDeploy umożliwia opublikowanie modeli jako usług WWW za pomocą jednej linii kodu.
W trakcie sesji wspólnie przeprowadzimy kompletny eksperyment Data Science, zaczynając od oceny danych i ich wstępnego przygotowania, poprzez analizę opisową, po utworzenie, ocenę jakości i udostępnienie użytkownikom modeli predykcyjnych.

Marcin Szeliga

Freelancer Data Scientist working with and teaching SQL Server and Azure.

Katowice, Poland

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top