Session

Od danych do inteligentnych programów w 60 minut z Microsoft R Server

Zaawansowana analiza danych i język R to już synonimy. Siłą tego języka jest dziesięć tysięcy specjalistycznych, ogólnodostępnych bibliotek i ogromna, zrzeszająca analityków, naukowców i , społeczność. Słabościami — brak skalowalności, mała wydajność i problemu z wdrożeniem utworzonych modeli do produkcji. Microsoft R Server 9 rozwiązuje wszystkie te problemy:
• Biblioteka ScaleR pozwala blokowo przetwarzać duże, nie mieszczące się w pamięci, zbory danych.
• Biblioteka MicrosoftML ułatwia i skraca tworzenie modeli predykcyjnych wykorzystujących takie algorytmy jak wzmocnione drzewa decyzyjne, las drzew decyzyjnych czy sztuczne sieci neuronowe.
• Biblioteka MRSDeploy umożliwia opublikowanie modeli jako usług WWW za pomocą jednej linii kodu.
W trakcie sesji wspólnie przeprowadzimy kompletny eksperyment Data Science, zaczynając od oceny danych i ich wstępnego przygotowania, poprzez analizę opisową, po utworzenie, ocenę jakości i udostępnienie użytkownikom modeli predykcyjnych.

Marcin Szeliga

Freelancer Data Scientist working with and teaching SQL Server and Azure.

Katowice, Poland

View Speaker Profile