Session

You developed your ML model via Azure ML studio - now what?

Razvili ste svoj ML Model putem Azure Machine Learning Studia i želite isti publishati kako bi bio dostupan za konzumaciju. Koje sve opcije imate built-in(ACI/Kubernetes)? Kada ćete koju upotrijebiti? Što ako želite napraviti publish van ponuđenog seta opcija same platforme(App Services)? Kako možete dodati duh poznatog delevopment stacka na publishani endpoint(Swagger) i detaljni monitoring(Application Insights) za zaokružiti cijeli produkt? Odgovore na sva pitanja demonstriramo na primjeru.

Mario Pilija

Zagreb, Croatia

View Speaker Profile