Session

Efikasna organizacija i vođenje produkta uz Azure DevOps

Azure DevOps i Azure DevOps Server postavio je visoke kriterije u transformaciji postojećeg razvojnog procesa i implementaciji agilnih metodologija razvoja programskih proizvoda u organizacije. Alat pomaže organizacijama da kreiraju snažne, samo-održive DevOps timove koji će na efikasan način surađivati, te isporučivati kvalitetnija rješenja u zadanim rokovima.

Tema ovog predavanja je odgovoriti na pitanje koliko je alat fleksibilan za Vašu organizaciju, te kako se on prilagođava malim i velikim razvojnim timovima bilo da oni rade na produktu ili projektu. Stavit ćemo se u različite situacije unutar razvojnog tima, a počet ćemo od same ideje nekog feature-a, pa sve do organiziranja rada u iteracijama, planiranje kapaciteta tima i praćenje toka iteracija, testiranja, i na kraju do krajnje isporuke korisnicima.

Efikasna komunikacija razvojnog tima, automatizacija procesa, podizanje kvalitete testiranja, mjerljivost efikasnosti i analitika. Na ovom predavanju bavit ćemo se upravo ovim temama i kroz primjere iz stvarnog svijeta pokazat ćemo snagu Azure DevOps alata.

Marko Šarić

Lead Software Engineer at GlobalLogic

Zagreb, Croatia

View Speaker Profile