Session

Vad får det för konsekvenser egentligen?

Du vet att något måste göras men dina användare och tekniker har olika behov och sedan så undrar ekonomi vad det kommer att kosta? Jag ska tala om hur man genomför stora och komplexa projekt mot molnet

Mathias Segerlund

Mathias Segerlund - Innofactor - Cloud Solutions

Örebro, Sweden

View Speaker Profile