Michaël Hompus

Information & Communications Technology

Azure Functions Azure PaaS Office 365 Azure Security Machine Learning Bot Framework Application LIfecycle Management Azure Key Vault C# Dynamics 365 Azure CosmosDB Software Architecture Dapr Architecture ML.NET Azure Custom Vision Azure Cognitive Services Azure DevOps Azure .NET ASP.NET Roslyn microservices Azure Cost Optimization

Nijmegen, Gelderland, Netherlands

Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt

Nooit meer een wachtwoord of connection string opslaan in je source code, configuratiebestand of environment variabele!
In deze sessie gebruiken we geheimen en sleutels die zijn opgeslagen in Azure Key Vault.
Ook gaan we in op geavanceerdere scenario’s die Azure Key Vault ons biedt, zoals Azure Key Vault Storage Account Keys. Want zeg nu zelf, hoe vaak heb jij al de keys van je Azure Storage account ververst?


Michaël Hompus

Software Architect | Microsoft MVP

Michaël Hompus is Software Architect bij Info Support.
Als Software Architect is hij lid van verschillende teams die nieuwe en innovatieve oplossingen realiseren, bij voorkeur met behulp van de Microsoft Cloud.
Michaël heeft vele jaren ontwikkelervaring met .NET, Microsoft Azure, Azure DevOps, Office 365 en Dynamics 365.
Zijn passie is het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.
Microsoft heeft zijn inzet voor de community erkend met het toewijzen van de Microsoft MVP award.

  instagram.com/energy164 (Instagram)
  blog.hompus.nl (blog)
  infosupport.com (company)
  youtube.com/playlist (YouTube - past sessions)

Michaël's full speaker profile