Michaël Hompus

Information & Communications Technology

Azure Functions Azure PaaS Office 365 Azure Security Machine Learning Bot Framework Application LIfecycle Management Azure Key Vault C# Dynamics 365 Azure CosmosDB Software Architecture Dapr Architecture ML.NET Azure Custom Vision Azure Cognitive Services Azure DevOps Azure .NET ASP.NET Roslyn microservices Azure Cost Optimization

Nijmegen, Gelderland, Netherlands

Gebruik je broncode als documentatie voor je stakeholders

Als ontwikkelteam is het schrijven van documentatie vaak niet onze favoriete activiteit. En het up-to-date houden na elke codewijziging is een nog grotere uitdaging. Ontwikkelaars beweren dat de broncode de documentatie zelf is, maar zijn stakeholders het daarmee eens, lezen ze eigenlijk de code?
Wat als onze broncode de bron van onze documentatie zou zijn, voor het team en onze stakeholders?

In deze sessie gaan we kijken hoe we Roslyn kunnen gebruiken om documentatie te genereren. Denk hierbij aan het maken van diagrammen die de structuur en relaties weergeven binnen een aggregate of een sequence diagram die de flow door de applicatie kan weergeven.

We duiken de code in waarbij we kijken hoe we projecten en solutions kunnen laden, syntax trees kunnen gebruiken om de structuur van onze source code te doorlopen en branching logica detecteren om alternatieve paden vast te leggen. Daarna zullen we deze gegevens weergeven naar andere bestandsindelingen zoals PlantUML, markdown en AsciiDoc.

Na deze sessie ben je in staat je broncode te laten spreken in vormen die je team én je stakeholders de werking van je applicatie haarfijn uitlegt.

Lengte: bij voorkeur 45-70 mins
Publiek: dotnet, c# achtergrond helpt
Keywords: Documentatie, Roslyn, Dotnet, C#, DDD


Michaël Hompus

Software Architect | Microsoft MVP

Michaël Hompus is Software Architect bij Info Support.
Als Software Architect is hij lid van verschillende teams die nieuwe en innovatieve oplossingen realiseren, bij voorkeur met behulp van de Microsoft Cloud.
Michaël heeft vele jaren ontwikkelervaring met .NET, Microsoft Azure, Azure DevOps, Office 365 en Dynamics 365.
Zijn passie is het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.
Microsoft heeft zijn inzet voor de community erkend met het toewijzen van de Microsoft MVP award.

  instagram.com/energy164 (Instagram)
  blog.hompus.nl (blog)
  infosupport.com (company)
  youtube.com/playlist (YouTube - past sessions)

Michaël's full speaker profile