Michaël Hompus

Information & Communications Technology

Azure Functions Azure PaaS Office 365 Azure Security Machine Learning Bot Framework Application LIfecycle Management Azure Key Vault C# Dynamics 365 Azure CosmosDB Software Architecture Dapr Architecture ML.NET Azure Custom Vision Azure Cognitive Services Azure DevOps Azure .NET ASP.NET Roslyn microservices Azure Cost Optimization

Nijmegen, Gelderland, Netherlands

Ons bint zuunig: Houd je Azure rekening onder controle

Hoe langer je Azure gebruikt, hoe groter de kans dat je elke maand meer aan Microsoft overmaakt dan nodig is.
In deze sessie zie je een scala aan tips & tricks hoe je inzicht krijgt in je uitgaven, en vooral, hoe en waar je op kosten kan besparen.


Michaël Hompus

Software Architect | Microsoft MVP

Michaël Hompus is Software Architect bij Info Support.
Als Software Architect is hij lid van verschillende teams die nieuwe en innovatieve oplossingen realiseren, bij voorkeur met behulp van de Microsoft Cloud.
Michaël heeft vele jaren ontwikkelervaring met .NET, Microsoft Azure, Azure DevOps, Office 365 en Dynamics 365.
Zijn passie is het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.
Microsoft heeft zijn inzet voor de community erkend met het toewijzen van de Microsoft MVP award.

  instagram.com/energy164 (Instagram)
  blog.hompus.nl (blog)
  infosupport.com (company)
  youtube.com/playlist (YouTube - past sessions)

Michaël's full speaker profile