Session

Niezwykłe trio ARM, Bicep oraz DSC - by łatwiej budować nowe środowiska w Microsoft Azure

Ta sesja pozwoli przybliżyć słuchaczom kocept języka dziedzinowego Bicep (ang. DSL, domain-specific language) oraz  Usługa konfiguracji żądanego stanu programu Windows PowerShell (and. DSC, Desired State Configuration). Zaprezentujemy postawy obu rozwiązań, a także wspomnimy o usłudze Azure Resource Manager (ARM) i pokażemy przykłady jej  zastosowania.  Celem tej prezentacji jest pokazanie narzędzi osobom, którym zależy na łatwiejszym sposobie tworzenia własnych rozwiązań czy przestrzeni testowej w środowisku Microsoft Azure.

Mikey Bronowski

Mąż | Tata | DBA | Trener Microsoft | Microsoft Data Platform MVP | Lider grupy użytkowników

Southampton, United Kingdom

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top