Session

Niezwykłe trio ARM, Bicep oraz DSC - by łatwiej budować nowe środowiska w Microsoft Azure

Ta sesja pozwoli przybliżyć słuchaczom kocept języka dziedzinowego Bicep (ang. DSL, domain-specific language) oraz  Usługa konfiguracji żądanego stanu programu Windows PowerShell (and. DSC, Desired State Configuration). Zaprezentujemy postawy obu rozwiązań, a także wspomnimy o usłudze Azure Resource Manager (ARM) i pokażemy przykłady jej  zastosowania.  Celem tej prezentacji jest pokazanie narzędzi osobom, którym zależy na łatwiejszym sposobie tworzenia własnych rozwiązań czy przestrzeni testowej w środowisku Microsoft Azure.

Mikey Bronowski

Mąż | Tata | DBA | Trener Microsoft | Microsoft Data Platform MVP | Lider grupy użytkowników

Southampton, United Kingdom

View Speaker Profile