Session

Öka produktiviteten med Teams och PowerApps

Utöka din produktivitet i Microsoft Teams med PowerApps. I denna föreläsning visas färdiga appar från Microsoft samt andra utvecklade appar och hur ditt företag kan utnyttja dessa.

Pierre Thoor

Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisor @ Onevinn

Helsingborg, Sweden

View Speaker Profile