Session

Skydda din Teams miljö med visualisering och automatisk respons

Microsoft Teams består av många komponenter och attackytorna kan därför bli stora och svåra att upptäcka. Till hjälp kan vi nästintill få gratis säkerhet på toppen av Teams med visualisering av vad som sker inuti Teams men också automatisk respons om någon attack skulle hända.

I denna session får du tips på hur du kan komma igång men också tips på hur du bygger visualisering, analyser och automatisk respons med hjälp av Microsoft Sentinel.

Pierre Thoor

Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisor @ Onevinn

Helsingborg, Sweden

View Speaker Profile