Session

Teams och nätverk - best practices

I en online möteskultur spelar nätverket en väldigt stor roll för hur vi ska uppleva hur mötena går. När både ljud och bild hackar och fryser sig för olika deltagare gör att upplevelsen inte blir optimal. Men hur kan vi förbättra vårt nätverk så alla möten kan fortskrida utan avbrott? I denna session går vi igenom några best practices och vi tittar också på olika verktyg som kan hjälpa oss identifiera flaskhalsarna.

Pierre Thoor

Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisor @ Onevinn

Helsingborg, Sweden

View Speaker Profile