Rok Šketa

KDD Digital - uporaba novih tehnologij za nove digitalne storitve

KDD je v sodelovanju s tehnološkim partnerjem Securities Grid Ltd z modernimi digitalnimi tehnološkimi orodji razvili digitalno delniško knjigo (zasnovano na DLT tehnologiji) – KDD Digital, ki med drugim omogoča:

-učinkovito digitalno dostopanje delničarjev do delniške knjige oziroma njene sinhronizirane kopije,
-učinkovito distribucijo za delničarje pomembnih informacij preko varnega e-poštnega seznama,
-učinkovito interno izmenjavo informacij o potencialnem interesu za nakup oziroma prodajo delnic v krogu obstoječih delničarjev (brez posega v obstoječi način sklepanja in izvrševanja poslov),
-ustreznejše obvladovanje drugih položajev, specifičnih ravno za delniško družbo.

Rešitev temelji na Hyperledger Fabric tehnologiji ter izkorišča prednosti Azure storitev.

Predstavljene bodo prednosti rešitve za stranke ter njena tehnična izvedba.


Rok Šketa

KDD d.o.o., CTO

Zaposlen od leta 1995 v KDD d.o.o., centralno depotni družbi, kot izvršni direktor divizije IT in IS. Sodeloval pri več projektih kot sta vključevanje kapitalskega trga v Evro, vključitev KDD na pan-evropsko poravnalno platformo Target2Securities. Odgovoren za delovanje informacijske tehnologije v KDD.

Rok's full speaker profile