Session

Gode gjerder gir gode naboer

Når vi bryter opp koden i moduler hensyntatt vi alt for lite grad de sosiale aspektene ved løsningen, for eksempel hvordan det vil påvirke teamene og deres samarbeid. Vi trenger moduler som ikke bare gjør oss effektive, men også harmoniske og sosialt bærekraftig.

Vi vet godt at gode gjerder gir gode naboer, men bare når grensene er satt på et godt sted. Vi skal se nærmere på hva som gjør modulære løsninger så nødvendig, hva det faktisk kan hjelpe oss med, og hvordan vi kan øke sjansene for å få dette til ved å ta et systemperspektiv, spesielt en sosioteknisk tilnærming.

Modulariseriing med ekstra fokus på de sosiale elementene.

Trond Hjorteland

IT-arkitekt og sosioteknisk utøver

Oslo, Norway

View Speaker Profile