Speaker

Simon Skotheimsvik

Simon Skotheimsvik

Senior Cloud Consultant at CloudWay

Senior Cloud Consultant hos CloudWay

Molde, Norway

Simon is a Senior Cloud Consultant at CloudWay and a Microsoft 365 specialist with broad experience focusing on enterprise mobility.

Simon has been working in the IT industry since the late 90s, focusing on Microsoft technologies. Initially as an in-house IT expert and consultant for the last 15 years. Simon holds multiple certifications from Microsoft, including the Certified Enterprise Administrator Expert. He is a speaker and blogger sharing his passion for technology.

Simon er Senior Cloud Consultant hos CloudWay og en Microsoft 365 spesialist med brei erfaring som fokuserer på enterprise mobility.

Simon har jobbet i IT industrien siden slutten av 90-tallet med fokus rettet mot Microsoft sine teknologier. Han startet som intern IT ekspert med erfaring fra flere firma, og de siste 15 årene har han jobbet i konsulent bransjen. Simon innehar flere sertifiseringer fra Microsoft som f.eks. Certified Enterprise Administrator Expert. Gjennom foredrag og blogging deler han sin lidenskap for teknologien.

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Microsoft 365
 • MEM Intune
 • Microsoft Intune
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Office365
 • modern workplace
 • Endpoint Manager
 • Microsoft Endpoint Manager
 • Intune
 • Intune / MDM
 • Automation with PowerShell

Sessions

Branding Unifies the Distributed Workforce en no

As the popularity of remote working continues to spread, workers today can collaborate across cities, countries and even time zones. Microsoft 365 is the cloud-first platform that helps organizations enable a digitally connected, distributed workforce to work in new ways while simplifying IT and reducing cost. How can we make sure all distributed employees identify them self and feel connected with the company? Let's look at how branding through Microsoft 365 can help unifying the distributed workforce, and maybe have a festive edge on it during holidays, seasons and anniversaries.

Duration: 30-45 min
Target audience: Stakeholders, IT managers and distributed organizations
Topic touches culture, technology and tools

Merkevarebygging Forener den Distribuerte Arbeidsstokken en no

Populariteten til hjemmekontor brer om seg, og arbeidere kan i dag samarbeide på tvers av byer, land og til og med tidssoner. Microsoft 365 er en cloud-first platform som tillater organisasjoners ansatte å jobbe på nye distribuerte måter samtidig som sikkerhet og drift ivaretas og kostnader reduseres. Hvordan kan vi sørge for at alle distribuerte ansatte føler seg knyttet til og identifiserer seg selv med selskapet? La oss se på hvordan merkevarebygging gjennom Microsoft 365 kan bidra til å forene den distribuerte arbeidsstyrken.

Varighet: 30-45 min
Målgruppe: Interessenter, IT-ledere og distribuerte organisasjoner
Tema berører kultur, teknologi og verktøy

The Borderless Challenge and Microsoft 365 en no

The traditional boundaries between work and private life are being erased bit by bit, both physically and mentally. The pandemic forced many employees to the home offices. Today, the pandemic is over, but many expect to continue work regardless of time and location.

This challenges the traditional models for IT management. It is time to take back control while maintaining flexibility and work-life harmony in the new hybrid everyday life.

This session will help you connect the dots between traditional and modern IT based on Microsoft 365. You will see WHY Microsoft 365 can address the challenging IT operation of the hybrid borderless modern workplace.

Duration: 30-45 min
First public delivery: June 2022
Target audience: Stakeholders, IT managers and organizations stuck in the traditional models for IT management.

Grenseløs utvikling med Microsoft 365 en no

De tradisjonelle grenseganger mellom jobb og privatliv viskes stadig mer og mer bort, både fysisk og mentalt. Pandemien sendte ansatte på hjemmekontor. I dag er pandemien over, men mange forventer å kunne fortsette å jobbe uavhengig av lokasjon.

Dette utfordrer de tradisjonelle driftsmodellene. Det er på tide å ta tilbake kontrollen samtidig som fleksibilitet og harmoni mellom jobb og fritid bevares i den nye hybride hverdagen.

Denne sesjonen wil hjelpe deg å se sammenhengen mellom tradisjonelle driftsmodeller og moderne IT basert på Microsoft 365. Du vil se hvordan Microsoft 365 kan adressere de IT utfordringer den grenseløse moderne arbeidsdagen representerer.

Varighet: 30-45 min
Første gang levert: Juni 2022
Målgruppe: Interessenter, IT-ledere og organisasjoner som låst i tradisjonelle driftsmodeller

Norwegian Microsoft 365 Community, March Meetup Upcoming

Simon Skotheimsvik delivers a talk on "Branding Unifies the Distributed Workforce"

As the popularity of remote working continues to spread, workers today can collaborate across cities, countries and even time zones. Microsoft 365 is the cloud-first platform that helps organizations enable a digitally connected, distributed workforce to work in new ways while simplifying IT and reducing cost. How can we ensure all distributed employees identify themself and feel connected with the company? Let's look at how branding through Microsoft 365 can help unify the distributed workforce.

March 2023 Oslo, Norway

iteam Molde Jazz venue

Simon delivered his speech "The Borderless Challenge and Microsoft 365" covering how Microsoft 365 can address the challenging IT operation in the hybrid borderless modern workplace.

September 2022 Molde, Norway

HP and Microsofts road trip

Simon delivered two speeches:
- "Secure Client Administration in Microsoft 365"
- "Digital Meeting Spaces based on Microsoft Teams Room System"

April 2022 Molde, Norway

Simon Skotheimsvik

Senior Cloud Consultant at CloudWay

Molde, Norway