Tanja Keisu

Tanja Keisu

Affärsutvecklare, Biometria Labs

Tanja är affärsutvecklare på Biometria Labs, som är skogsnäringens branschgemensamma plattform för att testa och utveckla teknik och arena för att utveckla verksamhetsprocesser. Tanja har ingenjörsbakgrund och bred kunskap om den data som samlas in i den skogliga digitala kedjan. Hon brinner för att snabba på skogsnäringens digitalisering genom datadriven innovation.

Current sessions

Digitalisering i skogsbruket – automatisk virkesmätning med AI

Skogsbruket är en grundpelare såväl i svensk ekonomi som i omställningen till en koldioxidneutral framtid. Allt mer av skogsbrukets infoflöde, från skog till industri, blir digitalt tillgänglig. Det ger nya möjligheter för virkesmätningen som traditionellt sett varit en strikt avgränsad verksamhet. I presentationen beskrivs hur rikstäckande data, via AI-funktioner, används för att effektivisera mätningen och öppna nya möjligheter för värdeoptimerande styrning av virkesflödet.