Speaker

Dave Stork

Dave Stork

Cloud Architect SimplifyNow - Microsoft MVP and MCT

Cloud Architect SimplifyNow - Microsoft MVP and MCT

Haarlem, The Netherlands

Actions

I am Dave Stork – a Cloud Architect at the Dutch company SimplifyNow. I have been working in IT for over 20 years, mostly with Exchange and Microsoft 365. I am currently a Microsoft Most Valued Professional (MVP) in ‘Office Apps & Services’ since 2014 and a Microsoft Certified Trainer (MCT) since 2015. I blog at https://dirteam.com/dave and co-authored a book with fellow MVP Damian Scoles: Practical PowerShell - Exchange 2016. www.practicalpowershell.com.

Ik ben een Cloud Architect werkzaam bij SimplifyNow. Intussen ben ik alweer ruim 20 jaar werkzaam in de IT, voornamelijk met Exchange en Microsoft 365. Sinds 2014 heb ik jaarlijks van Microsoft de Most Valued Professional (MVP) award mogen ontvangen in de categorie "Office Apps & Services. Daarnaast ben ik ook Microsoft Certified Trainer (MCT) sinds 2015. Ik blog, spreek, twitter, doe technische redactie van boeken en heb ook samen met MVP Damian Scoles een boek geschreven: Practical PowerShell - Exchange 2016. www.practicalpowershell.com.

Awards

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Exchange Server
  • Exchange Online
  • Exchange Online Protection
  • SMTP
  • Exchange
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft 365

Sessions

Exchange Experts says: Stop with email! en nl

In this session, mail and Exchange expert Dave Stork discusses the proposition that organizations need to rethink the use of mail. Why?

It has long been one of the few ways to easily exchange information, between people and systems. So easy and familiar, that one takes it for granted. But mail also has intrinsic problems and in many cases better methods are now possible. But as is often the case, people may think: if it isn't broken, don't try to fix it.

This is my call to action to further investigate the use of mail and to be open to stopping mail.

Exchange Expert zegt: Stop met mail! en nl

In deze sessie gaat mail en Exchange expert Dave Stork in op de stelling dat organisaties het gebruik van mail moeten heroverwegen. Waarom?

Het is lang een van de weinige manieren geweest om gemakkelijk informatie uit te wisselen, tussen personen en systemen. Zo gemakkelijk en vertrouwd, dat men het als vanzelfsprekend beschouwd. Maar mail heeft ook intrinsieke problemen en in veel gevallen zijn er intussen betere methodes mogelijk. Maar zoals vaak wordt er wellicht gedacht: if it isn't broken, don't try to fix it.

Dit is mijn call to action om het gebruik van mail nader te onderzoeken en ervoor open te staan om met mail te stoppen.

From the field: How we help migrate the Dutch government to the cloud en nl

In recent years we have had government organizations in the Netherlands among our customers. And although every organization has its own specific requirements and wishes, there sometimes are some additional things that you take into account when migrating a government organization to a cloud solution.
In this session we discuss the different requirements and how we address these challenges and discussions with stakeholders such as CIO, CISO and other decision makers.
How do you deal with matters such as the Open Government Act, the Archives Act, and other specific legislation and regulations? What do you do with 'classified' information, such as documents that are classified as state secrets?
Although there will be differences between different countries, everyone can benefit from the real-world experiences we will share in this session.

The Last Exchange Server en nl

With organizations completely moving to Exchange Online, there is an important question lingering on what to do with your "Last" on-premises Exchange Server. The topics and questions that will be discussed are: Do you still need it and if so, how should you do it? Can you remove it? How do you do that, what do you need to consider and how will it impact your organization?
And more

De laatste Exchange Server en nl

Nu organisaties volledig zijn overgestapt op Exchange Online, blijft er een belangrijke vraag hangen over wat te doen met die "Laatste" on-premises Exchange Server. De onderwerpen en vragen die aan bod komen zijn: Heb je het nog nodig en zo ja, hoe moet je het doen? Kun je het verwijderen? Hoe doe je dat, waar moet je aan denken en hoe zal het je organisatie beïnvloeden? En meer!

Bescherm jouw mailflow! Workshop Editie nl en

In deze workshop zal Dave Stork belangrijke technieken en strategieën behandelen die de inkomende en uitgaande mailflow van uw organisatie beschermen. Onderwerpen die voorbij zullen komen:

-het implementeren van SPF, DKIM en DMARC deep dive.
-omgaan met mail subdomeinen, forwarding en mail vanuit andere SaaS-diensten.
-voorbeeld implementatie van MTA-STS.
-troubleshooting via mail headers.
-nalopen van DMARC-rapportages.
-Hoe dit werkt in huidige en toekomstige Microsoft 365 functionaliteit.

Workshop met hopelijk veel interactie. Eigen scenario's en voorbeelden meenemen mag (mits geen privacy issues etc.).

Hands-on leert men de mogelijkheden en configuratie opties van SPF, DKIM en DMARC en in welke situaties men welke waarden moet of juist niet moet gebruiken.
Ook het nalopen van waarom een mailtje wel of niet gefilterd is, door het onderzoeken van logs, reports en mail headers.
Eigen laptop is hierbij wel handig.

Protect your mailflow! Workshop Edition nl en

In this workshop, Dave Stork will cover key techniques and strategies that protect your organization's inbound and outbound mail flow. Topics that will pass by:

-implementing SPF, DKIM and DMARC deep dive.
-dealing with mail subdomains, forwarding and mail from other SaaS services.
example implementation of MTA-STS.
-troubleshooting via mail headers.
-checking DMARC reporting
-How to use this in current and upcoming Microsoft 365 features.

Workshop with hopefully a lot of interaction. You can bring your own scenarios and examples (provided no privacy issues, etc.).

Hands-on one learns the possibilities and configuration options of SPF, DKIM and DMARC and in which situations one should or should not use which values.
Also checking why an email is or is not filtered, by examining logs, reports and mail headers.
Your own laptop is useful here.

Go Passwordless! en

In this session, Stefan van der Wiele and Dave Stork will talk about passwordless login with Microsoft 365. Dave focuses on the process he went through at SimplifyNow and the decisions and challenges they encountered at that time. Stefan will show you in a no slide 15 minute demo how you can switch to passwordless and what options there are.

Panel: Exchange en

Join us for an interactive panel on everything Exchange Server. On premises, online and hybrid (and everything in between). The panel will be hosted by the "Godfather of Exchange", Tony Redmond.

Securing Exchange Online en

This session will go through the capabilities of Exchange Online (Office 365) to further secure your email data and mail flow. Questions like:
• How can I ensure mails are not intercepted by third parties?
• Which tools are available to limit (inadvertent) data leaks?
• How can I mitigate mail spoofing and malicious emails?
• How to ensure end-point security on clients?
During the sessions techniques like Exchange Online Protection (EOP) and Advanced Threat Protection (ATP), SPF, DKIM, DMARC, TLS, RMS (Rights Management Services), DLP (Data Loss Prevention) are discussed and how an admin can use them to further secure their organizations mail platform. The main focus will be Exchange Online, but other services from Office 365 and Azure AD will make an appearance. Also, some techniques are also valid for On-premises Exchange environments.

Bescherm je mailflow! nl

In deze sessie zal Dave Stork belangrijke technieken en strategieën behandelen die de inkomende en uitgaande mailflow van uw organisatie beschermen. Onderwerpen die voorbij zullen komen:

-het implementeren van SPF, DKIM en DMARC om spoofing tegen te gaan.
-omgaan met mail subdomeinen, forwarding en mail vanuit andere SaaS-diensten.
-ervoor te zorgen dat het mail transport zo veilig mogelijk is met TLS, DANE en MTA-STS.
-het filteren van inkomende mail en de beste tips.
-hoe men erachter komt waarom bepaalde mail wel of niet is gefilterd.
-Hoe dit werkt in huidige en toekomstige Microsoft 365 functionaliteit.

Deze sessie zal ook de nadelen en uitdagingen bespreken die men gegarandeerd zal tegenkomen en daarbij zullen ervaringen van de spreker worden gedeeld.

Het doel is om uw mailflow infrastructuur snel naar een hoger en veiliger niveau te krijgen en is ideaal om een duidelijk overzicht te krijgen van de belangrijkste zaken om uw IT-omgeving en uw merk te beschermen.

Voornamelijk een technische sessie.

Passwordless! De weg ernaartoe is makkelijker dan je denkt. nl

Ik ga het in deze sessie hebben over hoe wij bij SimplifyNow naar echt volledig wachtwoordloos (passwordless) inloggen zijn gegaan met behulp van Microsoft 365/Azure AD. En met volledig bedoelen ik: niemand weet meer het eigen wachtwoord!

We gaan het hebben waarom we dit hebben gedaan, de voordelen dit heeft maar ook welke uitdagingen we zijn tegengekomen. Daarbij zal ik een aantal scenarios bespreken, zoals nieuwe medewerkers, telefoon verloren en dergelijke zaken.

Volledig wachtwoordloos werken zoals wij nu hebben is waarschijnlijk op moment nog niet voor iedere organisatie haalbaar, maar men kan waarschijnlijk nu al meer stappen doen dan men denkt. Ook als men een hybride omgeving heeft. Ik hoop met deze sessie verder inzicht te geven in de tussenstappen en plannen die het uiteindelijk wél mogelijk gaan maken.

Licht technische sessie, maar vooral strategisch met eigen ervaringen met de implementatie.

From the field: Hoe we de Nederlandse overheid helpen migreren naar de cloud en nl

Over de afgelopen jaren hebben we overheidsorganisaties in Nederland in onze klantenkring gehad. En hoewel elke organisatie zijn eigen specifieke eisen en wensen heeft, zijn er soms wat extra zaken waar je rekening mee houdt bij het migreren van een overheidsorganisatie naar een cloud-oplossing.
In deze sessie bespreken we de verschillende vereisten en hoe we deze uitdagingen en discussies met stakeholders zoals CIO, CISO en andere beslissingsnemers aangaan.
Hoe ga je om met zaken als de Wet Open Overheid, Archiefwet, en andere specifieke wet- en regelgeving? Wat doe je met 'gerubriceerde' informatie zoals bijvoorbeeld documenten die geclassificeerd zijn als staatsgeheim?
Hoewel er verschillen zullen zijn tussen verschillende landen, kan iedereen profiteren van de real-world ervaringen die we in deze sessie zullen delen.

Experts Live Netherlands 2022 Sessionize Event

September 2022 's-Hertogenbosch, The Netherlands

NL365Pro - Best of Ignite

Last minute replacement session: No More Spoof! by Dave Stork

January 2020 Delft, The Netherlands

IT/Dev Connections

October 2018 Dallas, Texas, United States

ExpertsLive! NL

June 2018 Ede, The Netherlands

European Collaboration Summit 2018

May 2018 Mainz, Germany

European Collaboration Summit 2018 Sessionize Event

May 2018

Community evening Be-Com.eu & UCUG.nl

February 2018 Maarssen, The Netherlands

UC & Cloud Day 2017

Rebranded to Evolve Conference

October 2017 Birmingham, United Kingdom

ExpertsLive! NL 2016

November 2016 Ede, The Netherlands

UC Day 2016

Rebranded to Evolve Conference

October 2016 Birmingham, United Kingdom

GWAVACon 2016

Gwava now rebranded to MicroFocus

September 2016 Berlin, Germany

Be-Com E- Communications Event

April 2016 Brussels, Belgium

European MCT Summit 2015

Session: What's new in Exchange Server 2016

November 2015 Lisbon, Portugal

UC Day 2015

Session: Tooling your Exchange

September 2015 Birmingham, United Kingdom

GWAVACon 2015

GWAVA now rebranded to MicroFocus

September 2015 Berlin, Germany

Dave Stork

Cloud Architect SimplifyNow - Microsoft MVP and MCT

Haarlem, The Netherlands

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top