Speaker

Konrad Sagala

Konrad Sagala

Cloud Security Architect, MCT and Microsoft MVP - M365 Apps & Services

Cloud Security Architect, MCT and Microsoft MVP - M365 Apps & Services

Warsaw, Poland

Konrad is involved in designing and deployments of server systems since 1993. From 1996 focused on Windows Server Systems - Exchange and Active Directory. From few years engaged in cloud security, nor only Microsoft. Founder of Polish Exchange Pro and User Group. Active MCT since 2007 delivering Security, Microsoft 365, Exchange and Windows Server trainings. Since 2007 Microsoft MVP (Exchange Server and M365 Apps & Services categories).

Konrad od 1993 zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych opartych o różne platformy sieciowe, od 1996 związany z platformą Microsoft Windows Server. Obecnie zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa w chmurze - Microsoft 365, Azure i nie tylko. Od 2007 otrzymuje tytuł Microsoft MVP, przez 9 lat w kategorii Exchange Server, ostatnio w kategorii M365 Apps & Services, aktywny trener technologii Microsoft (MCT).

Awards

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Azure Active Directory
 • Microsoft Azure
 • Azure Sentinel
 • Office 365
 • Microsoft 365
 • Microsoft Teams
 • Azure Security Center (ASC)
 • Azure Security
 • Office 365 Adoption
 • Office 365 Security
 • Power Virtual Agents
 • Power Platform Governance
 • Power Apps
 • Microsoft Power BI
 • PowerShell
 • Azure DevOps
 • Cloud Security
 • Cloud Architecture
 • Cloud Security Architecture
 • microsoft defender

Sessions

Timon polish translation as a PVA example en pl

Timon is chatbot created with Power Virtual Agent as a simple Q&A related to Teams and other Office 365 features. As an author of polish translation I will show how to use it, modify and share inside company

Monitoring Office 365 security events with Azure Sentinel en pl

How to use Azure Sentinel to monitor your Office 365 tenant. Integration with different Defender connectors. Identification of vulnerabilities and threats, logon auditing and many others possibilities. Integration with zdditional tools.

Monitorowanie bezpieczeństwa usług Office 365 z użyciem Azure Sentinel en pl

Jak monitorować bezpieczeństwo usług Office 365, zagrożenia i próby ataków. Dlaczego warto używać Azure Sentinel w tym celu, jak konfigurować integrację z Defenderem? Przykłady i scenariusze zastosowań

Microsoft Learn Organizational Reporting en pl

Microsoft Learn is a great place to learn cloud services, it also allow organization to get information about learning progress for employees (including certifications). It requires few Azure services and Power BI dashboard. During session will be explained configuration and report preparation and why it is worth using

Raportowanie postępów w nauce w Microsoft Learn en pl

Portal Microsoft Learn pozwala na bezpłatne podnoszenie kompetencji chmurowych, w prosty sposób można pobrać informacje o postępach w nauce dla całej firmy (łącznie z certyfikatami), używając komponentów Azure, a następnie raportować takie informacje w usłudze Power BI. Sesja pokazuje, jak skonfigurować taką usługę, jak przygotować raporty i dlaczego warto z tego korzystać.

Azure Landing Zone - fakty i mity pl en

Jak skutecznie i w prosty sposób przygotować firmę na lądowanie w chmurze? Jak sprawić, żeby wdrażanie pierwszych usług Azure odbyło się pomyślnie i jak rozwiązywać problemy związane z takim wdrożeniem? Na sesji dowiecie się o dobrych praktykach (nie tylko Microsoft) przygotowywania styku firmowej chmury ze środowiskiem lokalnym, nie tylko poprawnie ale i w granicach racjonalnych kosztów

Azure Summit 2023 - online

Polski Timon jako przykład PVA en pl

Prezentacja projektu tłumaczenia chatbota Q&A na temat Microsoft Teams (Timon)

Azure Landing Zone - myths and facts pl en

How company should prepare for starting cloud usage? How can we make delivering of first application in Azure easy and smooth? And how can we resolve problems if delivery goes not so good? During this session you can learn good practices (not only from Microsoft) to proper deployment with some cost optimization

Using Azure Sentinel and Azure Lighthouse in multitenant environment en pl

Some companies needs to use multiple Sentinel workspaces in the same or different Azure AD tenants. How to manage them, view incidents, make queries and extend workbooks.

Ochrona wielu tenantów z użyciem Azure Sentinel i Azure Lighthouse en pl

Jak skutecznie chronić wiele środowisk chmurowych z użyciem Azure Sentinel? Jak konfigurować integrację z Azure Lighthouse i walczyć z zagrożeniami w rozbudowanym środowisku Azure

MS Tech Summit 2023 - Warsaw

VM protection in multicloud environment en pl

How can you protect virtual machines in AWS, GCP and of course Azure from one place? You can see examples and best practices, how to do it simple and nice.

Ochrona maszyn wirtualnych w środowisku multicloud en pl

Jak można chronić maszyny wirtualne w chmurze AWS, GCP i Azure? Przykłady i dobre praktyki jak to robić dobrze.

Expert Conference 2020

Audit cloud services in a simple way

November 2020 Lublin, Poland

Konrad Sagala

Cloud Security Architect, MCT and Microsoft MVP - M365 Apps & Services

Warsaw, Poland

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top