Speaker

Magnus Goksöyr

Magnus Goksöyr

Microsoft MVP & M365 Lead Consultant at Evidi

Oslo, Norway

Actions

Lives in Sweden, works at Evidi in Norway. Over 25 years of experience in the IT industry.
Genuinely passionate about, and motivated by sharing my knowledge to customers, colleagues and the Microsoft Community.
Sessions can be held in Norwegian, Swedish and English

Awards

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Smart og godt strukturert håndtering av Teamsmøter

Alle Teammøter verken kan eller bør gjennomføres på samme måte. Et teamsmøte er faktisk ikke alltid et ordinært teamsmøte. Hva er forskjellen mellom de ulike møtetypene jeg kan velge mellom? Hvordan kan jeg bruke Microsoft Loop i Teams-møter? Bør jeg invitere til et Teamsmøte fra Outlook-kalenderen eller fra Teams-kalenderen? Hvorfor bør jeg bruke "Kanalmøter" oftere?
I denne økten vil Magnus fortelle og vise noe av den viktigste funksjonaliteten du bør bruke for å invitere til- og gjennomføre Teamsmøter på en smart måte og ikke minst sørge for at informasjonen i- og fra møtene lagres på rett sted.

Governance av Microsoft Teams. Har du det som trengs?

Hva trenger du for å kunne implementere god sikkerhet og Governance for Microsoft Teams? Svaret er som vanlig "It Depends".
Noen av oss kjenner dyktige lisensrådgivere som raskt kan gi oss svar på spørsmålene våre. Andre må ha gode detektivferdigheter for å finne ut hvilken lisensiering som er nødvendig for funksjonaliteten du vil bruke.
I denne sesjonen tar vi en rask gjennomgang av noen av mulighetene som ligger i de forskjellige variantene av Azure AD. Vi går igjennom noen eksempler på hva du får i "gratisversjonen" og hva som krever "premiumfunksjonalitet" for å implementere god Governance for Microsoft Teams.

AI AI Kaptein

Alle snakker om AI og at det er løsningen på alt. I denne økten skal vi se på noen konkrete eksempler på hvordan AI kan være nyttig for oss i Microsoft Teams og andre Office-apper.

It's easy to migrate files properly to Microsoft Teams (once you know how to do it).

Your new Teams are set up and configured with the structures that are suitable for your business. All employees have received the training needed to be able to work in the right way and in the same way. Now all that remains is the fun of moving in.

In this session you will get some good tips on how you and your colleagues can migrate files from "old sources" to your new Teams (and in the right way).
You will also get tips on when you need to use migration tools.
The scenarios we are going to go through are the following:
Move documents from OneDrive for Business to Microsoft Teams.
Move documents from existing sites in SharePoint Online to Microsoft Teams.
Move documents from existing sites in SharePoint On premise to Microsoft Teams.
Move documents from file shares to Microsoft Teams.

Copilot Ready - One small step for the IT Administrator or one giant leap for the Organization?

There are many of us who, for various reasons, do not yet have the opportunity to use Copilot for Microsoft 365, but who sit and drum our fingers and impatiently wait to do so. What will it take for it to become a reality for your organization? Licenses? Security? Training? What else? Many advisors have developed their own definitions, advice and frameworks of what it takes to become Copilot Ready. We believe that it is not about making a giant leap, but instead about taking a number of smaller and larger steps. In this session Daniel and Magnus will, in a simple and easy-to-understand way, take you through the basic steps you need to take to get started.

MVP-Dagen(e) 2024 Sessionize Event Upcoming

October 2024 Oslo, Norway

Teams Nation 2024 Sessionize Event

February 2024

Festive Tech Calendar 2023 Sessionize Event

December 2023

MVP-Dagen 2023 Sessionize Event

October 2023 Oslo, Norway

Festive Tech Calendar 2022 Sessionize Event

December 2022

MVP-Dagen 2022 Sessionize Event

October 2022 Oslo, Norway

Teams Nation 2022 Sessionize Event

March 2022

MVPDagen 2021 Sessionize Event

November 2021 Oslo, Norway

TeamsFest | October 2020 Sessionize Event

October 2020

Oktoberfest: European Teams UG Virtual Summit

Session: "How to use Microsoft Teams to simplify Office 365 Governance"

October 2019

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top