Magnus Goksöyr

Information & Communications Technology

Office 365 Office 365 Governance Microsoft Teams SharePoint Office 365 Microsoft Teams SharePoint Office 365 Governance Modern workplace Office Apps & Services Microsoft 365 Productivity Enterprise Collaboration Intranets Business Productivity Yammer OneDrive

Oslo, Norway

Magnus Goksöyr

Microsoft MVP, Office Apps & Services | M365 Solution Architect

Lives in Sweden, works in Norway. Over 20 years of experience in the IT industry.
Genuinely passionate about, and motivated by sharing my knowledge to customers, colleagues and the Microsoft Community.
Sessions can be held in Norwegian, Swedish and English

Current sessions

Governance av Microsoft Teams. Har du det som trengs?

Hva trenger du for å kunne implementere god sikkerhet og Governance for Microsoft Teams? Svaret er som vanlig "It Depends".
Noen av oss kjenner dyktige lisensrådgivere som raskt kan gi oss svar på spørsmålene våre. Andre må ha gode detektivferdigheter for å finne ut hvilken lisensiering som er nødvendig for funksjonaliteten du vil bruke.
I denne sesjonen tar vi en rask gjennomgang av noen av mulighetene som ligger i de forskjellige variantene av Azure AD. Vi går igjennom noen eksempler på hva du får i "gratisversjonen" og hva som krever "premiumfunksjonalitet" for å implementere god Governance for Microsoft Teams.


Past and future events

MVPDagen 2021

17 Nov 2021
Oslo, Norway

ExpertsLive Norway 2021

27 May 2021
Oslo, Norway

TeamsFest | October 2020

7 Oct 2020

Oktoberfest: European Teams UG Virtual Summit

Session: "How to use Microsoft Teams to simplify Office 365 Governance"
16 Oct 2019