Session

Zaglądamy Azure Functions pod maskę - anatomia triggerów i powiązań

"Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii." Azure Functions to całkiem zaawansowana technologia. W efekcie, często traktowana jest jak magia. Niestety, z inżynierskiego punktu widzenia, traktowanie technologii jak magii może mieć negatywne konsekwencje.

Buduję rozwiązania oparte o Azure Functions od kiedy wyszła wersja druga. Używałem ich w sposób właściwy. Używałem ich w sposób niewłaściwy. Integrowałem je z technologiami z którymi nie były domyślnie gotowe do integracji. Napotykałem wyzwania i zawsze w takiej sytuacji przypominałem sobie jedną z najlepszych rad w naszej branży - "zawsze zrozum co najmniej jedną warstwę abstrakcji poniżej tej, nad którą pracujesz". To podejście pozwoliło mi zdobyć wiedzę i lepiej zrozumieć Azure Functions.

W tej prelekcji pragnę podzielić się z Wami częścią tej wiedzy. Chcę Wam pokazać anatomię triggerów i powiązań. To triggery i powiązania definiują granicę pomiędzy kodem biznesowym a środowiskiem. Mają wpływ na to jak Wasze rozwiązanie się skaluje i jak radzi sobie z równoległym przetwarzaniem. Dlatego wierzę, że ta wiedza jest wartościowa nie tylko dla tych, którzy chcą zintegrować Azure Functions z nowymi technologiami, ale dla każdego kto buduje rozwiązania oparte o Azure Functions.

Tomasz Pęczek

Kraków, Poland

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top