Michaël Hompus

Information & Communications Technology

Azure Functions Azure PaaS Office 365 Azure Security Machine Learning Bot Framework Application LIfecycle Management Azure Key Vault C# Dynamics 365 Azure CosmosDB

Nijmegen, Netherlands

Michaël Hompus

Software Architect

Michaël Hompus is a Software Architect at Info Support.
As Software Architect he is part of several teams, realizing new and innovative solutions, preferable using the Microsoft Cloud. Michaël has many years of development experience with .NET, Microsoft Azure, Office 365 and Dynamics 365.
His passion is to share knowledge, with colleagues, customers and peers.

Michaël Hompus

Software Architect

Michaël Hompus is Software Architect bij Info Support.
Als Software Architect is hij lid van verschillende teams die nieuwe en innovatieve oplossingen realiseren, bij voorkeur met behulp van de Microsoft Cloud. Michaël heeft vele jaren ontwikkelervaring met .NET, Microsoft Azure, Office 365 en Dynamics 365.
Zijn passie is het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.

Current sessions

Bing for business, a new search engine at the office? EN NL

Finding the right information at work wastes time, and costs employee productivity. Microsoft wants to solve this with the new "Bing for business" service.
In this session you’ll get an overview of the product, covering all parts and possibilities. We discuss what is not (yet) possible, and where Microsoft is going for in the future.

Level 100 introduction of "Bing for business"


Bing for business, de nieuwe zoekmachine op het werk? EN NL

Het vinden van de juiste informatie kan veel productiviteit van medewerkers kosten. Dit wil Microsoft oplossen met de nieuwe "Bing for business"-dienst.
Tijdens deze sessie krijg je een overzicht van het product waarbij alle onderdelen en mogelijkheden langskomen, bespreken we wat (nog) niet mogelijk is en wat Microsoft ons in de toekomst nog meer gaat brengen.

Level 100 introductie van "Bing for business"


Use Azure Key Vault in your applications and make sure no one discovers your secrets EN NL

No longer store a password or connection string in your source code, configuration file or environment variable.
In this session we will use secrets and keys stored in Azure Key Vault.
We'll also focus on more advanced scenarios that Azure Key Vault offers us, such as Azure Key Vault Storage Account Keys. Because, how many times have you regenerated the keys of your Azure Storage account?


Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt EN NL

Nooit meer een wachtwoord of connection string opslaan in je source code, configuratiebestand of environment variabele!
In deze sessie gebruiken we geheimen en sleutels die zijn opgeslagen in Azure Key Vault.
Ook gaan we in op geavanceerdere scenario’s die Azure Key Vault ons biedt, zoals Azure Key Vault Storage Account Keys. Want zeg nu zelf, hoe vaak heb jij al de keys van je Azure Storage account ververst?