Michaël Hompus

Information & Communications Technology

Azure Functions Azure PaaS Office 365 Azure Security Machine Learning Bot Framework Application LIfecycle Management Azure Key Vault C# Dynamics 365 Azure CosmosDB Software Architecture Dapr Architecture

Nijmegen, Gelderland, Netherlands

Michaël Hompus

Software Architect

Michaël Hompus is a Software Architect at Info Support.
As Software Architect he is part of several teams, realizing new and innovative solutions, preferable using the Microsoft Cloud. Michaël has many years of development experience with .NET, Microsoft Azure, Azure DevOps, Office 365 and Dynamics 365.
His passion is to share knowledge, with colleagues, customers and peers.

Michaël Hompus

Software Architect

Michaël Hompus is Software Architect bij Info Support.
Als Software Architect is hij lid van verschillende teams die nieuwe en innovatieve oplossingen realiseren, bij voorkeur met behulp van de Microsoft Cloud. Michaël heeft vele jaren ontwikkelervaring met .NET, Microsoft Azure, Azure DevOps, Office 365 en Dynamics 365.
Zijn passie is het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.

Current sessions

Keep your secrets safe, start using Azure Key Vault EN NL

No longer store a password or connection string in your source code, configuration file or environment variable!

In this session we will discover what Azure Key Vault has to offer and how we can use secrets and keys stored in Azure Key Vault in our application without much effort.

We'll also focus on more advanced scenarios that Azure Key Vault offers us, such as automatic Storage Account Key regeneration. Because, how many times have you regenerated a key of your Azure Storage account?


Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt EN NL

Nooit meer een wachtwoord of connection string opslaan in je source code, configuratiebestand of environment variabele!
In deze sessie gebruiken we geheimen en sleutels die zijn opgeslagen in Azure Key Vault.
Ook gaan we in op geavanceerdere scenario’s die Azure Key Vault ons biedt, zoals Azure Key Vault Storage Account Keys. Want zeg nu zelf, hoe vaak heb jij al de keys van je Azure Storage account ververst?


Use your source code to document your application EN NL

As a development team, writing documentation is often not our favorite activity. And keeping it up to date after every code change is a bigger challenge. Developers claim that the source code is the documentation itself, but do your stakeholders agree, do they actually read the code? And does it show how the part are working together?

What if our source code would be the source of our documentation, for the team and our stakeholders?

In this session we will see how we can utilize Roslyn to generate documentation. Like creating diagrams that display the structure and relationships within an aggregate, or a sequence diagram that displays the flow throughout the application. We will render this using file formats such as PlantUML, Markdown and AsciiDoc.

After this session you will be able to let your source code speak in forms that your team and your stakeholders explain to the operation of your application.

Length: preferable 45-70 mins
Audience: dotnet, c# background helps, not required
Keywords: Documentation, Roslyn, dotnet, C#, DDD


Gebruik je broncode als documentatie voor je stakeholders EN NL

Als ontwikkelteam is het schrijven van documentatie vaak niet onze favoriete activiteit. En het up-to-date houden na elke codewijziging is een nog grotere uitdaging. Ontwikkelaars beweren dat de broncode de documentatie zelf is, maar zijn stakeholders het daarmee eens, lezen ze eigenlijk de code?
Wat als onze broncode de bron van onze documentatie zou zijn, voor het team en onze stakeholders?

In deze sessie gaan we kijken hoe we Roslyn kunnen gebruiken om documentatie te genereren. Denk hierbij aan het maken van diagrammen die de structuur en relaties weergeven binnen een aggregate of een sequence diagram die de flow door de applicatie kan weergeven.

We duiken de code in waarbij we kijken hoe we projecten en solutions kunnen laden, syntax trees kunnen gebruiken om de structuur van onze source code te doorlopen en branching logica detecteren om alternatieve paden vast te leggen. Daarna zullen we deze gegevens weergeven naar andere bestandsindelingen zoals PlantUML, markdown en AsciiDoc.

Na deze sessie ben je in staat je broncode te laten spreken in vormen die je team én je stakeholders de werking van je applicatie haarfijn uitlegt.

Lengte: bij voorkeur 45-70 mins
Publiek: dotnet, c# achtergrond helpt
Keywords: Documentatie, Roslyn, Dotnet, C#, DDD


Postponing architectural choices and start developing first with Dapr EN

When starting a new project, we tend to make a lot of architectural choices when it comes to components like (relational) databases, service busses, and deployment models like cloud and/or on premises. Most of the choices will be based on past experiences and upfront assumptions. But are they part of the right solution to your current challenge?
When you discover it is not the right fit, are you still able to change your code to use the better tool? Or is it now too expensive to change?

What if we could postpone our choices and just can start developing the right solution first, and pick the right dependencies when we know which those are, or maybe even keep it open until it is time to launch.

Dapr is a distributed application runtime which promises us we can postpone our decisions until we know what the right decision is. In this session we will discover how that is possible.


Achievement unlocked: use .NET to unlock Xbox achievements EN NL

While playing the movie trivia game "Scene It?" [https://en.wikipedia.org/wiki/Scene_It%3F] on my Xbox 360 back in 2007, I had the feeling that with a camera, computer and some software, it should be much easier to get the correct answers to the questions in the game.
Fast forward to today: I now have lots of tools and frameworks at my disposal so I can use all my programming skills to build that application. To finish those achievements that eluded me for so long.

In this session I will go through the techniques I used. You will see how we can use .NET Core with OpenCV, Custom Vision, ML.NET, events, sagas, Tesseract, and more, to answer every question the game will throw at us.


Achievement unlocked: gebruik .NET om Xbox-achievements te ontgrendelen EN NL

Tijdens het spelen van het film trivia spel "Scene It?" op mijn Xbox 360 in 2007, had ik het gevoel dat met een camera, computer en wat software het veel gemakkelijker moest zijn om de juiste antwoorden op de quizvragen te krijgen.
Doorspoelend naar vandaag: er zijn nu vele tools en frameworks voor handen waarmee ik al mijn programmeervaardigheden kan inzetten om zo'n applicatie te maken. En daarmee de ontbrekende Xbox-achievements te ontgrendelen.

In deze sessie zal ik door de technieken gaan die ik hiervoor heb gebruikt. Je zult zien hoe we .NET Core met OpenCV, Custom Vision, ML.NET, events, sagas, Tesseract, en meer, kunnen gebruiken om elke vraag te beantwoorden die het spel ons zal stellen.


Past and future events

Update Conference Prague 2020

11 Nov 2020 - 12 Nov 2020
Prague, Hlavní město Praha, Czechia

DDD East Midlands Conference 2020

2 Oct 2020
Nottingham, England, United Kingdom

DOTNED SATURDAY 2020

24 Jan 2020
Veenendaal, Utrecht, Netherlands

Devoxx Belgium 2018

Cloud - War Stories - Azure
12 Nov 2018 - 16 Nov 2018
Antwerpen, Flanders, Belgium

WordCamp Nijmegen 2018

Je WordPress site hosten bij Microsoft? Are you serious?
30 Aug 2018 - 1 Sep 2018
Nijmegen, Gelderland, Netherlands

dotNed Saturday 2018

Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt
25 Jan 2018
Veenendaal, Utrecht, Netherlands

WAZUG NL #43

Gebruik Azure Key Vault in je platform en zorg dat niemand achter je geheimen komt
23 Nov 2017
Nieuwegein, Utrecht, Netherlands

Microsoft Tech Days 2017

Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt
12 Oct 2017 - 13 Oct 2017
Amsterdam, North Holland, Netherlands

SharePoint Saturday 2017

Integratie van Microsoft Teams met het Bot Framework en overige Azure diensten
10 Jun 2017
Vianen, Utrecht, Netherlands

dotNed Saturday 2017

Serious Request, Azure als schaalbaar platform
28 Jan 2017
Veenendaal, Utrecht, Netherlands

SharePoint Saturday 2014

Extending SharePoint Online met Windows 8 apps
24 May 2014
Vianen, Utrecht, Netherlands

Microsoft TechDays 2013

Serious Request met Windows Azure
6 Mar 2013 - 8 Mar 2013
The Hague, South Holland, Netherlands