Speaker

Michaël Hompus

Michaël Hompus

Software Architect @ Info Support | Microsoft MVP

Software Architect @ Info Support | Microsoft MVP

Nijmegen, Netherlands

Michaël Hompus is a Software Architect at Info Support.
As architect he is part of several teams, realizing new and innovative solutions, preferable using the Microsoft Cloud.
Michaël has many years of development experience with .NET, Java, Microsoft Azure, Azure DevOps, Office 365 and Dynamics 365.
His passion is to share knowledge, with colleagues, customers, and peers.
Microsoft has recognized his efforts for the community by awarding him a Microsoft MVP award.

Michaël Hompus is Software Architect bij Info Support.
Als architect is hij lid van verschillende teams die nieuwe en innovatieve oplossingen realiseren, bij voorkeur met behulp van de Microsoft Cloud.
Michaël heeft vele jaren ontwikkelervaring met .NET, Java, Microsoft Azure, Azure DevOps, Office 365 en Dynamics 365.
Zijn passie is het delen van kennis, zowel binnen als buiten de organisatie.
Microsoft heeft zijn inzet voor de community erkend met het toewijzen van de Microsoft MVP award.

Awards

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Azure
 • Azure PaaS
 • Azure Functions
 • Azure Cognitive Services
 • Azure SQL Database
 • Azure Security
 • Azure IaaS
 • Azure Data & AI
 • Azure AD
 • Azure Kubernetes Services (AKS)
 • Azure App Service
 • Azure DevOps
 • Microsoft Azure
 • csharp
 • PowerShell
 • Kubernetes
 • ML.NET
 • Roslyn
 • Office 365
 • .NET
 • microservices
 • Domain Driven Design
 • Machine Learning
 • Azure Key Vault
 • ASP.NET
 • Application Lifecycle Management (ALM)
 • Bot Framework
 • Software Architecture
 • Architecture
 • dapr
 • Cosmos DB
 • Azure CosmosDB
 • Azure Architecture
 • Azure Machine Learning
 • C#.Net
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office365
 • Presentation Skills

Sessions

Keep your secrets safe, start using Azure Key Vault en nl

No longer store a password or connection string in your source code, configuration file or environment variable!

In this session we will discover what Azure Key Vault has to offer and how we can use secrets and keys stored in Azure Key Vault in our application without much effort.

We'll also focus on more advanced scenarios that Azure Key Vault offers us, such as automatic Storage Account Key regeneration. Because, how many times have you regenerated a key of your Azure Storage account?

Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt en nl

Nooit meer een wachtwoord of connection string opslaan in je source code, configuratiebestand of environment variabele!
In deze sessie gebruiken we geheimen en sleutels die zijn opgeslagen in Azure Key Vault.
Ook gaan we in op geavanceerdere scenario’s die Azure Key Vault ons biedt, zoals Azure Key Vault Storage Account Keys. Want zeg nu zelf, hoe vaak heb jij al de keys van je Azure Storage account ververst?

Use your source code to document your application en nl

As a development team, writing documentation is often not our favorite activity. And keeping it up to date after every code change is a bigger challenge. Developers claim that the source code is the documentation itself, but do your stakeholders agree, do they actually read the code? And does it show how the parts are working together?

What if our source code would be the source of our documentation, for the team and our stakeholders?

In this session we will see how we can utilize Roslyn to generate documentation. Like creating diagrams that display the structure and relationships within an aggregate, or a sequence diagram that displays the flow throughout the application. We will render this using file formats such as PlantUML, Markdown and AsciiDoc.

After this session you will be able to let your source code speak in forms that your team and your stakeholders explain to the operation of your application.

Length: preferable 45-70 mins
Audience: dotnet, c# background helps, not required
Keywords: Documentation, Roslyn, dotnet, C#, DDD

Gebruik je broncode als documentatie voor je stakeholders en nl

Als ontwikkelteam is het schrijven van documentatie vaak niet onze favoriete activiteit. En het up-to-date houden na elke codewijziging is een nog grotere uitdaging. Ontwikkelaars beweren dat de broncode de documentatie zelf is, maar zijn stakeholders het daarmee eens, lezen ze eigenlijk de code?
Wat als onze broncode de bron van onze documentatie zou zijn, voor het team en onze stakeholders?

In deze sessie gaan we kijken hoe we Roslyn kunnen gebruiken om documentatie te genereren. Denk hierbij aan het maken van diagrammen die de structuur en relaties weergeven binnen een aggregate of een sequence diagram die de flow door de applicatie kan weergeven.

We duiken de code in waarbij we kijken hoe we projecten en solutions kunnen laden, syntax trees kunnen gebruiken om de structuur van onze source code te doorlopen en branching logica detecteren om alternatieve paden vast te leggen. Daarna zullen we deze gegevens weergeven naar andere bestandsindelingen zoals PlantUML, markdown en AsciiDoc.

Na deze sessie ben je in staat je broncode te laten spreken in vormen die je team én je stakeholders de werking van je applicatie haarfijn uitlegt.

Lengte: bij voorkeur 45-70 mins
Publiek: dotnet, c# achtergrond helpt
Keywords: Documentatie, Roslyn, Dotnet, C#, DDD

Postponing architectural choices and start developing first with Dapr en

When starting a new project, we tend to make a lot of architectural choices when it comes to components like (relational) databases, service buses, and deployment models like cloud and/or on premises. Most of the choices will be based on past experiences and upfront assumptions. But are they part of the right solution to your current challenge?
When you discover it is not the right fit, are you still able to change your code to use the better tool? Or is it now too expensive to change?

What if we could postpone our choices and just start developing the right solution first and pick the right dependencies when we know which those are, or even keep it open until it is time to launch.

Dapr is a distributed application runtime which promises us we can postpone our decisions until we know what the right decision is. In this session we will discover how that is possible.

Achievement unlocked: use dotnet to unlock Xbox achievements en nl

While playing the movie trivia game "Scene It?" [https://en.wikipedia.org/wiki/Scene_It%3F] on my Xbox 360 back in 2007, I had the feeling that with a camera, computer, and some software, it should be much easier to get the correct answers to the questions in the game. But where to start?

Fast forward to today: Now I have lots of tools and frameworks at my disposal so I can use all my programming skills to build that application. To finish those achievements that eluded me for so long.

In this session I will go through the techniques that can be applied. You will see how we can use dotnet with OpenCV, Azure Custom Vision, ML.NET, Tesseract OCR, and more, to answer every question the game will throw at us.

Achievement unlocked: gebruik .dotnet om Xbox-achievements te ontgrendelen en nl

Tijdens het spelen van het film trivia spel "Scene It?"[https://en.wikipedia.org/wiki/Scene_It%3F] op mijn Xbox 360 in 2007, had ik het gevoel dat met een camera, computer en wat software het veel gemakkelijker moest zijn om de juiste antwoorden op de quizvragen te krijgen, maar waar te beginnen?

Nu zijn er vele tools en frameworks voor handen waarmee ik al mijn programmeervaardigheden kan inzetten om zo'n applicatie te maken. En daarmee de ontbrekende Xbox-achievements te ontgrendelen.

In deze sessie zal ik door de technieken gaan die hiervoor beschikbaar zijn. Je zult zien hoe we dotnet met OpenCV, Azure Custom Vision, ML.NET, Tesseract OCR, en meer, kunnen gebruiken om elke vraag te beantwoorden die het spel ons zal stellen.

Leave it to the Dutch: How to save on your Azure bill! en nl

The longer you use Azure, the bigger the chance you are spending more then necessary.

In this session Michaël will prove his Dutch nationality and help you get insights into your Azure spending and give you tips & tricks how to save on your bill.

Ons bint zuunig: Houd je Azure rekening onder controle en nl

Hoe langer je Azure gebruikt, hoe groter de kans dat je elke maand meer aan Microsoft overmaakt dan nodig is.
In deze sessie zie je een scala aan tips & tricks hoe je inzicht krijgt in je uitgaven, en vooral, hoe en waar je op kosten kan besparen.

Unleash your creativity: 60 things you can do with PowerPoint! en nl

Unlock the full potential of PowerPoint with tips and tricks that will blow your mind! Discover how to use this versatile tool for designing postcards, architecture, vector logos, and even... presentations.

Whether you love it or hate it, by the end of this talk you will be amazed at what you can achieve quickly with PowerPoint.
Join Michaël as he shares his experience and shows you how to level up your presentation, and unleash your creativity.

The amount of things to show is related to the duration of the talk. 60 things is based on a 60 minute talk without Q&A

Ontgrendel het potentieel, 60 dingen die je kan doen met PowerPoint! en nl

Ontgrendel het volledige potentieel van PowerPoint met tips en trucs die je versteld zullen doen staan! Ontdek hoe je deze veelzijdige tool kunt gebruiken voor het ontwerpen van ansichtkaarten, architectuur, vectorlogo's en zelfs... presentaties.

Of je nu van PowerPoint houdt of niet, aan het einde van deze sessie zal je versteld staan van wat je allemaal snel kunt bereiken.
Michaël deelt zijn ervaringen en laat je zien hoe je je presentatie kunt verrijken en je creativiteit de vrije loop kunt laten.

Het aantal dingen dat getoond kunnen worden is gerelateerd aan de duur van de sessie. 60 dingen is gebaseerd op een 60 minuten sessie zonder vraag en antwoord

NDC London 2023

January 2023 London, United Kingdom

CloudBrew 2022 - A two-day Microsoft Azure event

November 2022 Mechelen, Belgium

Developer Week '22

July 2022 Nürnberg, Germany

IglooConf 2022: Midsummer

June 2022 Helsinki, Finland

DOTNED SATURDAY 2022

May 2022 Hilversum, Netherlands

AzureLive 2022

April 2022

dotNed User Group Meeting

Ons bint zuunig: Houd je Azure rekening onder controle

February 2022

Digital Architecture Design Day '21

Postponing architectural choices and start developing first with Dapr

October 2021 Amersfoort, Netherlands

Future Tech 2021

March 2021

Copenhagen .Net User Group

Postponing architectural choices and start developing first with Dapr

March 2021

Virtual NetCoreConf 2021

February 2021

Techorama Café

Postponing architectural choices and start developing first with Dapr

February 2021

NDC London 2021

January 2021 London, United Kingdom

Digital Architecture Community Meetup

Postponing architectural choices and start developing first with Dapr

December 2020

Update Now 2020

November 2020 Prague, Czechia

dotNed User Group Meeting

Achievement unlocked: use .NET to unlock Xbox achievements

October 2020

DDD East Midlands Conference 2020

October 2020 Nottingham, United Kingdom

DOTNED SATURDAY 2020

January 2020 Veenendaal, Netherlands

Devoxx Belgium 2018

Cloud - War Stories - Azure

November 2018 Antwerpen, Belgium

WordCamp Nijmegen 2018

Je WordPress site hosten bij Microsoft? Are you serious?

August 2018 Nijmegen, Netherlands

dotNed Saturday 2018

Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt

January 2018 Veenendaal, Netherlands

WAZUG NL #43

Gebruik Azure Key Vault in je platform en zorg dat niemand achter je geheimen komt

November 2017 Nieuwegein, Netherlands

Microsoft Tech Days 2017

Gebruik Azure Key Vault in je applicaties en zorg dat niemand achter je geheimen komt

October 2017 Amsterdam, Netherlands

SharePoint Saturday 2017

Integratie van Microsoft Teams met het Bot Framework en overige Azure diensten

June 2017 Vianen, Netherlands

dotNed Saturday 2017

Serious Request, Azure als schaalbaar platform

January 2017 Veenendaal, Netherlands

SharePoint Saturday 2014

Extending SharePoint Online met Windows 8 apps

May 2014 Vianen, Netherlands

Microsoft TechDays 2013

Serious Request met Windows Azure

March 2013 The Hague, Netherlands

Michaël Hompus

Software Architect @ Info Support | Microsoft MVP

Nijmegen, Netherlands