Speaker

Pierre Thoor

Pierre Thoor

Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisor @ Onevinn

Helsingborg, Sweden

Everyone knows that the cloud is the future. But to face the future, we must change our way of working in a more secure modern way. Pierre Thoor currently works as a Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisor at Onevinn and guides companies and organizations to, well, the cloud - in a secure way!

Awards

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Office 365
 • Azure
 • Microsoft 365
 • Power Apps
 • Azure Sentinel
 • Cloud Security
 • Windows Virtual Desktop
 • Microsoft Defender Advanced Threat Protection
 • Microsoft Teams
 • Exchange Online
 • Azure Security
 • Microsoft 365 Security
 • Cloud App Security
 • Microsoft Sentinel

Strengthen the security of your collaboration with Defender for Office 365

Defender for Office 365 skyddar organisationer från hot via email, länkar och kollaboreringsverktyg som Microsoft Teams och SharePoint Online.

Phising, eller nätfiske på svenska, har ökat enormt de senaste åren men hur kan vi som organisation förebygga och framförallt lära oss att se när vi är utsatta för en attack? Med attacksimulering i Defender for Office 365 kan vi börja lära vår organisation att med ett kritiskt öga identifiera hoten innan vi klickar på elakartade länkar eller bifogade filer och göra hoten till verklighet.

I denna session får du insyn på hur du kan hjälpa till att träna din organisation att vara lite mer säker och vaksam.

Azure Arc, stretcha on-prem till molnet

Att molnet växer snabbt med ny funktionalitet är ingen nyhet, men hur kan vi dra nytta av denna utveckling även när vi har servrar kvar på marken? För våra servrar och virtuella maskiner är fortfarande en stor del av vår infrastruktur. Men hur kan vi på ett centralt sätt hantera vår ITOps? I denna session tittar vi på vad Azure Arc är, vad det kostar, vad vi kan göra med Azure Arc tillsammans med Site Recovery, Backup eller Microsoft Defender for Cloud - svaren kommer i denna demofyllda session!

Skydda din Teams miljö med visualisering och automatisk respons

Microsoft Teams består av många komponenter och attackytorna kan därför bli stora och svåra att upptäcka. Till hjälp kan vi nästintill få gratis säkerhet på toppen av Teams med visualisering av vad som sker inuti Teams men också automatisk respons om någon attack skulle hända.

I denna session får du tips på hur du kan komma igång men också tips på hur du bygger visualisering, analyser och automatisk respons med hjälp av Microsoft Sentinel.

Deep dive Windows 365 costs

Last year we discussed the cost of Azure Virtual Desktop but as the cloud evolves we do need to go deep dive into the costs of the new Windows 365. What different types of scenarios exists, how can we save money, how does the license part works, what do you get for the money and which solution between W365 and AVD is the best for your company?

Join this session to find out and learn more!

Teams och nätverk - best practices

I en online möteskultur spelar nätverket en väldigt stor roll för hur vi ska uppleva hur mötena går. När både ljud och bild hackar och fryser sig för olika deltagare gör att upplevelsen inte blir optimal. Men hur kan vi förbättra vårt nätverk så alla möten kan fortskrida utan avbrott? I denna session går vi igenom några best practices och vi tittar också på olika verktyg som kan hjälpa oss identifiera flaskhalsarna.

Eftersnack: Öka produktiviteten med Teams och PowerApps

Vi följer upp sessionen med frågor från publiken och inspel från experterna.

Eftersnack: How to master tasks in Microsoft Teams

Vi följer upp sessionen med frågor från publiken och inspel från experterna.

Calculate and optimize your WVD investment

To have workload in the cloud do have it’s challenges, both with security and management but also with the costs. We really don’t want to pay more than we use and misconfiguration can make the bill go through the roof.

How can we calculate and optimize our workload in Azure? What does it cost to have a Windows Virtual Desktop environment in Azure? Which Microsoft 365 licenses are valid for WVD? And how can we calculate disaster recovery scenarios for WVD? Join this session to save money on your WVD environment and WFH scenario!

Öka produktiviteten med Teams och PowerApps

Utöka din produktivitet i Microsoft Teams med PowerApps. I denna föreläsning visas färdiga appar från Microsoft samt andra utvecklade appar och hur ditt företag kan utnyttja dessa.

Getting started with Defender External Attack Surface Management

Microsoft acquired RiskIQ in 2021 and has been working hard to integrate the products and services into the Microsoft ecosystem. One result of this is the Defender External Attack Surface Management (EASM) and in this session, we look into how to get started with discovery and how it works under the hood, how we are billed for our assets, the capabilities with the EASM API, and much more.

Stockholm TECH Show 2023 Upcoming

May 2023 Stockholm, Sweden

WVD Tech Fest 2021

February 2021

Pierre Thoor

Trusted Microsoft Cloud Cybersecurity Advisor @ Onevinn

Helsingborg, Sweden