Speaker

Jacob Duijzer

Jacob Duijzer

Helping developers, teams & organizations build better software | DevOps Coach| Team Topologies Advocate

Helping developers, teams & organizations build better software | DevOps Coach |Team Topologies Advocate

Vught, The Netherlands

Actions

As an DevOps Coach and enabling team lead with over 20 years of experience as a software engineer, I am uniquely positioned to help teams, individuals, and organizations improve. I bring a deep understanding of technology and a broad technical knowledge, enabling me to guide teams in embracing agile methodologies, achieving their goals, and leveraging technology to their advantage.

I actively support personal growth, helping team members identify their strengths and facilitating the development of new technical skills. Through coaching, mentoring, and constructive feedback, I foster a culture of continuous learning and improvement, both in terms of agile practices and technological advancements.

In my role as an enabling team lead, I create an environment where teams can thrive. I facilitate the exchange of technical knowledge and experiences between teams, ensure clear communication, and foster collaboration across different disciplines. I actively contribute to the development of agile practices and processes at the organizational level, aiming to enhance overall performance and effectiveness.

With my dedication to improving teams, individuals, and organizations, combined with my extensive software engineering experience and broad technical knowledge, I am well-equipped to drive successful agile transformations. By emphasizing growth, collaboration, and continuous improvement, I empower teams to unleash their full potential and achieve exceptional results, both in terms of agile methodologies and leveraging technology.

Als DevOps Coach en leidende teamleider, met meer dan 20 jaar ervaring als software-engineer, is Jacob uniek gepositioneerd om teams, individuen en organisaties te helpen verbeteren. Hij beschikt over een diepgaand begrip van technologie en een brede technische kennis, waardoor hij teams kan begeleiden bij het omarmen van agile methodologieën, het behalen van hun doelen en het benutten van technologie in hun voordeel.

Jacob ondersteunt actief persoonlijke groei, helpt teamleden bij het identificeren van hun sterke punten en faciliteert de ontwikkeling van nieuwe technische vaardigheden. Door middel van coaching, mentoring en constructieve feedback bevordert hij een cultuur van continu leren en verbeteren, zowel op het gebied van agile werkwijzen als technologische ontwikkelingen.

In zijn rol als teamleider creëert Jacob een omgeving waarin teams kunnen gedijen. Hij faciliteert de uitwisseling van technische kennis en ervaringen tussen teams, zorgt voor duidelijke communicatie en stimuleert samenwerking tussen verschillende disciplines. Jacob draagt actief bij aan de ontwikkeling van agile werkwijzen en processen op organisatieniveau, met als doel de algehele prestaties en effectiviteit te verbeteren.

Met zijn toewijding om teams, individuen en organisaties te verbeteren, gecombineerd met zijn uitgebreide ervaring als software-engineer en brede technische kennis, is Jacob goed uitgerust om succesvolle agile transformaties te leiden. Door de nadruk te leggen op groei, samenwerking en continue verbetering, stelt hij teams in staat om hun volledige potentieel te benutten en uitstekende resultaten te behalen, zowel op het gebied van agile methodologieën als het benutten van technologie.

Area of Expertise

 • Information & Communications Technology

Topics

 • Polly
 • Chaos Engineering
 • Specification By Example
 • Coding Cojo
 • Code Retreat
 • .NET
 • Linux
 • Team Topologies
 • DevOps
 • Domain Driven Design
 • Leadership
 • Agile Coaching
 • Agile Leadership
 • TDD & BDD
 • BDD
 • DDD
 • IT Leadership
 • Technical Leadership
 • Team Leading
 • Agile Coach
 • liberating structures

Sessions

Fast Flow, Not Fast Fluff: Embracing an Eclectic DevOps Coaching Approach en

Sometimes it feels like sailing against the wind: delivering value for our customers. There are so many obstacles that it might feel like navigating through a labyrinth of uncertainties. Sometimes we might know how to fix “our part”, but fixing the whole is a completely different challenge.

In this session, we will talk about an eclectic approach to change, by leveraging Team Topologies, DevOps, Lean, and Agile principles. We will talk about how a Team-First approach, with a strong focus on the outcome, can help to achieve great results. But we might also discover that having fun at work actually helps in delivering more value, sooner, safer, and happier!

Living in your own bubble en

There are a lot of farms in the Netherlands, and a lot of cows. All cows on a farm have a certain value, based on their history. Cows are sold and bought, being born and slaughtered, inseminated or milked, generating a large stream of information. Information which is used by the farmers but also by the government. Taxes, carbon footprints, CO2 reductions, business value, it all needs up-to-date and accurate animal information.

Due to new laws, some serious changes had to be implemented on a legacy system. Nightly processing of new information was already problematic, extending the business rules would even make it slower. Scaling and extending the legacy application, which heavily leaned on stored procedures and triggers, appeared to be too difficult. While Domain Driven Design could really help to bring clarity in this complex domain, rebuilding was not an option.

Time to introduce the Bubble Context of which Eric Evans wrote in his paper “Getting Started With DDD When Surrounded By Legacy systems”! In this session I will use a simplified version of the legacy system and demonstrate how to create your own bubble context to apply new business rules while keeping the existing system intact. In fact, we hardly touch the existing system! I will explain the advantages and disadvantages of a bubble context and how to move even further away from the legacy system.

Empowering Teams for High-Performance: Unleashing the Potential of Team Topologies and DevOps en

In today's fast-paced and dynamic business environment, organizations strive to build and scale high-performing technology teams that can deliver value with speed and efficiency. To achieve this, a combination of effective team organization and continuous improvement practices is essential. In this talk, we will explore how the concepts of Team Topologies and DevOps can be leveraged from the perspective of an enabling team, such as an agile coach, to empower organizations and teams.

Software leveren met de snelheid van het licht nl

Stel je jezelf ook wel eens de volgende vragen?

Wat is het grote verschil tussen de beste- en slechts presterende softwareteams?

Zijn er overeenkomsten bij de best presterende organisaties als het gaat om het ontwikkelen van software?

Wat kunnen wij daarvan leren en misschien zelfs toepassen in ons team of onze organisatie?

Het State of DevOps researchproject, uitgevoerd door DevOps Research & Assessment (DORA), doet hier al jaren onderzoek naar. Zowel de uitkomsten als de vragen van dit onderzoek kunnen helpen om jouw team of organisatie te verbeteren! Uit de resultaten van eerdere onderzoeken zijn 24 punten gekomen die, statistisch gezien, zorgen voor de belangrijkste verbeteringen in het proces van softwareontwikkeling.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek wil ik, samen met jullie, wil bespreken. Wat is de achterliggende gedachte achter de verschillende punten? Wat heeft het DORA researchproject te zeggen over mogelijke veranderingen en implementaties? Welke obstakels zou je tegen kunnen komen? De onderwerpen zijn niet alleen technisch van aard, maar gaan ook over processen en cultuur, veranderingen die in eerste instantie eenvoudig lijken kunnen tot de kern van jouw organisatie doordringen.

Na afloop van deze sessie heb je inzicht in de resultaten van jaren onderzoek naar de staat van DevOps. Je weet wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om succesvol te kunnen versnellen in het leveren van software. Met behulp van de opgedane kennis kun je onderzoek doen naar de staat van jouw team en organisatie, verbeterpunten identificeren en daadwerkelijk bijdragen aan veranderingen die noodzakelijk zijn om software sneller te kunnen leveren.

Specification by Example: building the right things the right way nl en

Specification by Example: een term die zich niet goed in het Nederlands laat vertalen maar waar ‘samenwerking in de praktijk’ centraal staat. De meest ideale infrastructuur neerleggen om goede communicatie mogelijk te maken. En dat is iets waar het in de softwarewereld nog wel eens aan ontbreekt. Dat vraagt om de juiste manier van samenwerken tussen de betrokken partijen zodat elementen die als frustrerend, blokkerend of remmend kunnen worden ervaren, worden weggenomen. Samen ga je zo nauwkeurig mogelijk omschrijven waar de software in resulteert.

Je kent allemaal de frustratie wel: als stakeholder of als developer, als analist of als tester. We hebben elkaar niet goed begrepen en het verkeerde gerealiseerd. Details zijn verloren gegaan. Gesprekken zijn niet goed uitgewerkt. Concepten zijn verkeerd begrepen. Ook al werken we volgens agile-methodieken en kunnen we tijdig ingrijpen en bijsturen, het is nog steeds kostbaar. Het kan ten koste gaan van vertrouwen in elkaar en in de kwaliteit. Specification by Example is een goed middel om de kwaliteit van de samenwerking en daarmee de kwaliteit van de software te verbeteren.

Deze presentatie is niet alleen theoretisch van aard. Het doel is om - met behulp van praktijkvoorbeelden - te laten zien hoe je een begin kunt maken met Specification by Example: niet alleen voor het beschrijven van specificaties maar ook hoe je deze specificaties kunt automatiseren.

Een aantal onderwerpen dat aan bod komt:

- Samenwerking

- Belangrijke processen

- Hoe beschrijf je specificaties

- Gezamenlijke taalontwikkeling (ubiquitous language)

- Levende documentatie

- Het automatiseren van specificaties

- Valkuilen & mislukkingen en succesverhalen

Na afloop van deze presentatie weet je hoe je Specification by Example kunt inzetten voor het verbeteren van het ontwikkelproces. Je kent een aantal valkuilen en je weet hoe je op kleine schaal een aanzet kunt maken. Daarnaast heb je voldoende kennis om het gesprek aan te gaan over Specification by Example: met je team, je opdrachtgever of werkgever.

Specification by Example: building the right things the right way nl en

Why is developing software so hard? Why do we keep making mistakes, why are we building the wrong features, and why do we create unnecessary bugs? You all know the frustrations: as a developer, a product owner, an analyst, a tester, as a stakeholder. We didn't understand each other well and delivered wrong features. Details have been lost. Conversations haven't been recorded well. Concepts have been misunderstood. Even though we work according to agile methodologies and can intervene and adjust in time, it's still costly. It can undermine trust in each other and in the quality of our team and our products. But how can we prevent this?

There are many ways to improve the communication between all stakeholders, one of which is Specification by Example. It is not a technology, but a collaborative approach in software development, with a focus on describing and testing software requirements using concrete examples.

This session is not only theoretical in nature! My goal is to show - with practical examples - how you can start with Specification by Example: not only for describing specifications, but also to automate these specifications.

Some topics that will be covered:
- Collaboration
- Important processes
- How to describe specifications
- Joint language development (ubiquitous language)
- Living documentation
- Automating specifications
- Pitfalls, failures and success stories

After this session, you will know how to use Specification by Example to improve the development process. You will know some pitfalls and how to make a start on a small scale. In addition, you will have sufficient knowledge to discuss Specification by Example with your team, client or employer.

First public delivery: devconf (APG) in March 2023, not recorded, 45 minutes (which was ok, 50 minutes is better). Often delivered in smaller groups, as session and as workshops. Creating a workshop out of it is also an option!
Target audience is very broad, from developers to product owners, testers and any other stakeholder.

Domain-Driven Design Europe 2024 Sessionize Event

May 2024 Amsterdam, The Netherlands

Future Tech 2024 Sessionize Event

April 2024 Utrecht, The Netherlands

WeAreDevelopers Live 2024 (Season 7) Sessionize Event

January 2024

DeveloperWeek Enterprise 2023 Sessionize Event

November 2023

Tweakers Developers Summit

De Tweakers Developers Summit keert ook in 2023 weer terug. Meer dan vijfhonderd developers komen na de zomer samen voor inspirerende keynotes en in-depth innovatieve techtalks. Dat wil je uiteraard niet missen. Dinsdag 12 september is het tijd om fysiek bijeen te komen in DeFabrique in Utrecht en er het codingvuur in onszelf op te stoken.

September 2023 Utrecht, The Netherlands

Domain-Driven Design Europe 2023 Sessionize Event

June 2023 Amsterdam, The Netherlands

JetBrains .NET Days Online 2022 Sessionize Event

October 2022

Jacob Duijzer

Helping developers, teams & organizations build better software | DevOps Coach| Team Topologies Advocate

Vught, The Netherlands

Actions

Please note that Sessionize is not responsible for the accuracy or validity of the data provided by speakers. If you suspect this profile to be fake or spam, please let us know.

Jump to top