Speaker

Michael Guzowski

Michael Guzowski

Developico, Co-Founder & CEO

Developico, Co-Founder & CEO

Warsaw, Poland

I improve the company's people productivity. Yes, I use the IT tools, but my real focus is HOW the companies are working and WHAT their employees could do better & faster. I transform paper and excel into manageable solutions by using Power Platform and according to Citizen Development change management approach. Co-founder & CEO of Developico & Akademia Aplikacji. Microsoft MVP in the Business Applications category. Since 2012 I was a programmer, consultant, team leader, and architect. Now I'm a manager, trainer, and mentor. My experience in is both the IT world and business. I advocate and share my passion with others on Low-Code, automation, leadership, and stoic attitude.

Poprawiam produktywność ludzi w firmie. Tak, korzystam z narzędzi informatycznych, ale tak naprawdę skupiam się na tym, JAK działają firmy i CO ich pracownicy mogą zrobić lepiej i szybciej. Przekształcam papier i Excela w zarządzalne rozwiązania, korzystając z Power Platform i zgodnie z podejściem do zarządzania zmianą Citizen Development. Współzałożyciel i CEO Developico & Akademia Aplikacji. Microsoft MVP w kategorii Aplikacje biznesowe. Od 2012 roku byłem programistą, konsultantem, liderem zespołu i architektem. Teraz jestem managerem, trenerem i mentorem. Moje doświadczenie dotyczy zarówno świata IT, jak i biznesu. Promuję i dzielę się moją pasją z innymi w zakresie Low-Code, automatyzacji, przywództwa i stoickiego podejścia.

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Powerapps
  • Microsoft Flow
  • Power Platform
  • Office 365
  • SharePoint Online
  • SharePoint Framework
  • Business Productivity
  • Business Solutions

Sessions

#CitizenDevelopment, #PowerPlatform, #ManyProjects: strategy of approach en

Low-Code is starting to show up in a significant number of large organizations. Installations often exceed 10, 20, or even 100 solutions.
How to ensure high adoption? What about security?
How to measure the organization's readiness to change?
How to plan communication?
How to assess whether the project should be carried out exclusively using the Low-Code platform, Low-Code + IT support or as an IT project in a standard way?
A session for people implementing the Power Platform who are interested in management and strategic approach.

How to save IT resources? en pl

The topic of No-Code / Low-Code Development Platforms has become more popular recently.
What are No-Code / Low-Code Development Platforms? Do we know any examples? Why have they become popular nowadays? Are there any examples of implementations of something more than PoC or MVP? What opportunities do they create? What dangers? Are they a threat to IT or a helper? Will they play a significant role in the future?
On my session I'm going to face these questions.

Jak odciążyć swoje IT? en pl

Temat No-Code/Low-Code Development Platform staje się ostatnio coraz bardziej popularny.
Czym są No-Code/Low-Code Development Platform? Czy znamy jakieś przykłady? Dlaczego stały się popularne w dzisiejszych czasach? Czy są jakieś przykłady implementacji czegoś więcej niż tylko PoC czy MVP? Jakie stwarzają możliwości? Jakie niebezpieczeństwa? Czy są zagrożeniem dla IT czy wsparciem? Czy będą odgrywać znaczącą rolę w przyszłości?
Na mojej sesji chcę zmierzyć się z tymi pytaniami.

How to change to IT in 3 months? en pl

Market reports tell you that every second person will change jobs within 6 months. The IT industry is a haven ... although not for everyone.
"From zero to hero" software developer bootcamps cost too much and take too long. Market data show that junior job is less than 8% of all job ads (!).
How can you enter the IT industry? Is there another, cheaper and faster way to do it? There is. I'm going to tell you about it, show you the tools and explain the process. You're going to know where to start.

Jak przebranżowić się na IT w 3 miesiące? en pl

Raporty rynkowe straszą, że co druga osoba będzie zmieniać pracę w przeciągu 6 miesięcy.
Branża IT wydaje się być bezpieczną przystanią... choć nie dla każdego.
Bootcampy "od zera do programisty" kosztują za dużo i trwają za długo.
Dane rynkowe mówią, że pracy dla juniorów jest niecałe 8% wszystkich ogłoszeń (!).
To jak można wejść do branży IT? Jest na to inny, tańszy i szybszy sposób?
Jest. Opowiem o nim. Pokażę narzędzia, wytłumaczę proces. Powiem od czego zacząć.

SharePoint Saturday Warsaw 2020

September 2020 Warsaw, Poland

Power Platform 24

February 2020

Modern Workplace Conference Paris 2019

December 2019 Paris, France

ShareCon365 2019

October 2019 Warsaw, Poland

SharePoint Saturday Warsaw 2019

April 2019 Warsaw, Poland

March 2019 PowerAddicts Hangout

Come hang out with some #PowerAddicts and also catch a live demo from https://twitter.com/michaelguzowski
Check out our previous month's videos on our YouTube Channel - https://www.youtube.com/channel/UCAYx4z6BPFtUbVHg5Fo6GMg

March 2019

O365 User Group PL Warszawa #1

February 2019 Warsaw, Poland

ShareCon365 Warsaw

November 2018 Warsaw, Poland

Michael Guzowski

Developico, Co-Founder & CEO

Warsaw, Poland