Session

Automatyzuj albo zgiń - perspektywa firmy przyszłości

Prelekcja "Automatyzuj albo zgiń - perspektywa firmy przyszłości" to prezentacja, która skupia się na roli automatyzacji w biznesie i jej znaczeniu dla przyszłości firm. Podczas prelekcji omówione zostaną najnowsze trendy w dziedzinie automatyzacji oraz wskazane zostaną sposoby, w jakie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać te narzędzia, aby osiągnąć większą efektywność i konkurencyjność.

Prelegent przyjrzy się różnym aspektom automatyzacji, od procesów produkcyjnych, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po marketing i sprzedaż. Podczas prezentacji zostaną omówione zalety automatyzacji, takie jak zwiększenie wydajności, poprawa jakości, redukcja kosztów oraz zwiększenie satysfakcji klienta.

W ramach prelekcji przedstawione zostaną również przykłady firm, które już korzystają z automatyzacji i odniosły dzięki temu sukces. Prelegent omówi również wyzwania, jakie przedsiębiorstwa muszą przezwyciężyć, aby wdrożyć automatyzację w swojej działalności.

Prelekcja "Automatyzuj albo zgiń - perspektywa firmy przyszłości" skierowana jest do menedżerów i właścicieli firm, którzy chcą poznać najnowsze trendy w dziedzinie automatyzacji i dowiedzieć się, jak mogą wykorzystać te narzędzia, aby zwiększyć konkurencyjność swojego biznesu i osiągnąć sukces w przyszłości.

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland

View Speaker Profile