Speaker

Michael Guzowski

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland

Entrepreneur, strategist, architect, consultant and programmer. He’s been in IT industry since 2012. He has been working with Low-Code / No-Code platforms and Citizen Development since 2018. He is the founder of the consulting company Developico and the educational company No Code Masters.

He co-creates the Low-Code / No-Code community in Poland. He’s been awarded the title of Microsoft MVP three times in the Business Applications category.

He works for the largest corporations, helping them undergo the process of digital transformation, streamlining and automating processes, and also closely works with the startup market.

Privately, husband and father of two sons. In his spare time, he listens to audiobooks or plays games on the console.
He’s interested in business models, psychology, management and IT.

Przedsiębiorca, strateg, architekt, konsultant i programista. W branży IT od 2012 roku. Platformami Low-Code / No-Code oraz Citizen Developmentem zajmuje się od 2018 roku. Jest założycielem firmy konsultingowej Developico oraz firmy edukacyjnej No Code Masters.

Współtworzy społeczność Low-Code / No-Code w Polsce. Został trzykrotnie odznaczony tytułem Microsoft MVP w kategorii Business Applications.

Obsługuje największe korporacje pomagając przechodzić proces transformacji cyfrowej, układać i automatyzować procesy, a także blisko współpracuje z rynkiem startupów.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. W wolnym czasie słucha książek lub gra w gry na konsoli.
Interesuję się modelami biznesowymi, psychologią, zarządzaniem i IT.

Area of Expertise

  • Information & Communications Technology

Topics

  • Powerapps
  • Microsoft Flow
  • Power Platform
  • Office 365
  • SharePoint Online
  • SharePoint Framework
  • Business Productivity
  • Business Solutions

Sessions

Low-Code, Citizen Developers i Hyper Agile - wnioski po 6 latach doświadczenia pl

Automatyzacja procesów zwiększa efektywność biznesową co pozwala utrzymać konkurencyjność biznesu oraz generuje oszczędności. W tym celu coraz częściej korzysta się z narzędzi typu No-Code czy Low-Code opakowanych w proces Hyper Agile i wspierany przez Citizen Developers.

W projektach transformacyjnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach biorę udział od początku swojej kariery zawodowej czyli od 2012 roku. Wpierw wdrażając intranety i tworząc aplikacje biznesowe, a od 2018 zarządzając spółką automatyzującą procesy biznesowe z użyciem narzędzi No-Code, Low-Code i RPA. Aktualnie przy wdrożeniach skupiam się na wspieraniu managerów IT w eksploracji, analizie, wdrożeniu i adopcji rozwiązań hyper agile. Widziałem wiele przykładów dużych spółek, które próbowały "na czuja" wykorzystywać rozwiązania Low-Code bądź powołać Citizen Developerów. A potem rolą moją i mojego zespołu było wpierw wyprostowanie, a później ułożenie prac.

Na tej sesji chcę podzielić się swoim doświadczeniem w pracy z działami IT takich firm jak: Budimex, Grupa NEUCA, Tchibo czy faktoringowy oddział jednego z czołowych banków w Polsce. Co działało, a co nie działało i jak można było temu zaradzić. Po tej sesji inaczej spojrzysz na projekty wykorzystujące No-Code i Low-Code, a może i na działania skupione wokół optymalizacji procesów. Podzielę się z Tobą swoimi przemyśleniami nt. stopni dojrzałości digitalizacji i tym jak godzę IT, Biznes i Citizen Developerów, a także analizę i narzędzia, aby z powodzeniem dostarczały wartość.

The ultimate guide to UX design en

The application UX is a key to better adoption. Adoption ties to revenue. This means your app UX becomes more of a product than an internal tool to help productivity. How to create an intuitive design? And what does intuitive design actually means? In my session, I'll show you apps examples ("before-after" effect) and simple rules to follow, in order to increase adoption of your apps (and revenue in the result).

Best for: citizen-developers, IT managers, IT architects, software developers, front-end developers, UX designers

Adaptive Digitalization Framework en pl

Why is Digital Transformation Crucial? Because it allows you to maintain a competitive advantage, increases the efficiency of business processes and generates savings. For this purpose, it uses the achievements of technological progress. The pace of change in business has clearly accelerated and digital transformation is no longer an option, but a necessity. Managing it becomes a specialization.

What does the Adaptive Digitization Framework (ADF) offer? ADF is an approach that aims to manage the digital transformation process and achieve its greater efficiency, monitoring, predictability and, consequently, greater digital security and regulatory compliance. ADF identifies the degrees of maturity of an organization for adaptive digitalization and shows how to conduct development work using the achievements of business analysis (including the RACI matrix, OODA loop), IT (including No Code, GenAI, RPA), management (including . Agile) and identifies new roles (including Citizen Developer).

After this session, you will look at organization and activities focused on process optimization differently. You will learn the degrees of maturity and learn how to transform a set of accidental actions into conscious initiatives that will result in increasing the industry competitiveness of the organization. And you will gain knowledge that will give you an advantage in the coming years.

Adaptive Digitalization Framework en pl

Dlaczego Transformacja Cyfrowa jest Kluczowa? Bo pozwala utrzymać przewagę konkurencyjną, zwiększa efektywność procesów biznesowych oraz generuje oszczędności. W tym celu korzysta ze zdobyczy postępu technologicznego. Tempo zmian w biznesie nabrało wyraźnie tempa i transformacja cyfrowa nie jest już opcją, ale koniecznością. Zarządzenie nią staje się specjalizacją.

Co oferuje Adaptive Digitalization Framework (ADF)? ADF to podejście, którego celem jest zarządzenie procesem transformacji cyfrowej i osiągnięcie jej większej efektywności, monitorowania, przewidywalności i idącym w ślad za nimi większym bezpieczeństwem cyfrowym i zgodnością z regulacjami. ADF identyfikuje stopnie dojrzałości organizacji do adaptacyjnej digitalizacji i pokazuje jak prowadzić prace rozwojowe wykorzystując zdobycze analizy biznesowej (m.in.: macierz RACI, pętla OODA), IT (m.in. No Code, GenAI, RPA), zarządzania (m.in. Agile) jak i identyfikuje nowe role (m.in. Citizen Developer).

Po tej sesji inaczej spojrzysz na organizację i działania skupione wokół optymalizacji procesów. Poznasz stopnie dojrzałości i dowiesz się jak przekształcić zbiór przypadkowych działań w świadome inicjatywy, których wynikiem będzie zwiększenie konkurencyjności branżowej organizacji. A Ty zdobędziesz wiedzę, która przyda da Ci przewagę na nadchodzące lata.

Okiełznać galopujący postęp - jak hiper zwinnie automatyzować procesy w firmie? pl

Automatyzacja procesów zwiększa efektywność biznesową co pozwala utrzymać konkurencyjność biznesową oraz generuje oszczędności. W tym celu korzysta ze zdobyczy postępu technologicznego: AI, No Code, RPA. Jednak wiele metodyk nie jest dostosowanych do tempa na jakie pozwalają najnowsze osiągnięcia IT. Hiper zwinne zarządzanie staje się specjalizacją, gdzie celem jest osiągnięcie większej efektywności przy zachowaniu monitorowania, przewidywalności i idącym w ślad za nimi większym bezpieczeństwem cyfrowym i zgodnością z regulacjami.

Celem każdej firmy i każdego przedsiębiorcy powinno być zarządzenie transformacją cyfrową procesów i osiągnięcie jej większej efektywności, monitorowania, przewidywalności i idącym w ślad za nimi większym bezpieczeństwem cyfrowym i zgodnością z regulacjami. Można to osiągnąć wykorzystując zdobycze analizy biznesowej (m.in.: macierz RACI, pętla OODA), IT (m.in. No Code, GenAI, RPA), zarządzania (m.in. HyperAgile) jak i zidentyfikować nowe role (m.in. Citizen Developer).

Na tej sesji poznasz wieloletnie doświadczenie w pracy z działami IT takich firm jak Budimex, Grupa NEUCA czy faktoringowy oddział jednego z czołowych banków w Polsce. Po tej sesji inaczej spojrzysz na działania skupione wokół optymalizacji procesów. Poznasz stopnie dojrzałości i dowiesz się jak ułożyć zdobycze analizy biznesowej (m.in.: macierz RACI, pętla OODA), IT (m.in. No Code, AI, RPA) w proces uwzględniający nowe role (m.in. Citizen Developer). I na koniec dnia by osiągnąć mierzalny sukces. A Ty zdobędziesz wiedzę, która przyda da Ci przewagę na nadchodzące lata.

Co ze mną nie tak - o hiperaktywności w biznesie i jak przekuć to w nasz sukces pl

Impulsywni. Wszystko na ostatnią chwilę. Spóźnialscy. Pomysłowi. Rozkojarzeni. Paranoiczni. Nigdy nie stoimy w miejscu - wciąż szukamy nowego wyzwania. Świetnie działamy w czasie sztormy, flauta nas wypala. Tak naprawdę lubimy kryzysy i gdy coś się dzieje. Inaczej prokrastynujemy. Ale jednocześnie potrafimy wpaść we flow pracy na wiele godzin bez wody, jedzenia czy przerwy na toaletę. Rozumiemy więcej niż inni, ale gdy nie potrafimy osiągnąć lepszych rezultatów, to jeszcze bardziej wpędza nas to w depresje i lęki. Wszystko musi być po naszemu. Nie uznajemy autorytetów. Jesteśmy też kłótliwi choć pod spodem kryje się większa potrzeba bycia zauważonym, lubianym, kochanym, cenionym. Te objawy mogą stanowić podstawę w diagnozie ADHD czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder. To nie przypadek, że odsetek takich osób jest większy wśród przedsiębiorców czy marketingowców. Witam w moim świecie. ADHD to wyzwanie, ale i siła. Można z nim osiągnąć sukces. Nauczyłem się z tym żyć jako przedsiębiorca i wykorzystywać by odnosić sukcesy. I podzielę się swoim doświadczeniem.

Automation 2.0: jak stworzyć rozwiązanie w tydzień? pl

Case Study z Tchibo. W poniedziałek analiza, wtorek-czwartek development, piątek wdrożenie i podsumowanie. Było to możliwe przy zachowaniu odpowiedniego podejścia, standardów pracy, podziału zadań i kompromisów. Jak podeszliśmy do tematu? Co się udało, a co się nie udało? Gdzie sprawdzi się takie podejście a kiedy nie? Jakie są wrażenia klienta i co dalej?

SharePoint Saturday Warsaw 2020

September 2020 Warsaw, Poland

Power Platform 24

February 2020

Modern Workplace Conference Paris 2019

December 2019 Paris, France

ShareCon365 2019

October 2019 Warsaw, Poland

SharePoint Saturday Warsaw 2019

April 2019 Warsaw, Poland

March 2019 PowerAddicts Hangout

Come hang out with some #PowerAddicts and also catch a live demo from https://twitter.com/michaelguzowski
Check out our previous month's videos on our YouTube Channel - https://www.youtube.com/channel/UCAYx4z6BPFtUbVHg5Fo6GMg

March 2019

O365 User Group PL Warszawa #1

February 2019 Warsaw, Poland

ShareCon365 Warsaw

November 2018 Warsaw, Poland

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland