Session

Jak 8-krotnie obniżyć wydatki na wdrożenie IT?

Temat No-Code/Low-Code Development Platform staje się ostatnio coraz bardziej popularny.
Czym są No-Code/Low-Code Development Platform? Czy znamy jakieś przykłady? Dlaczego stały się popularne w dzisiejszych czasach? Czy są jakieś przykłady implementacji czegoś więcej niż tylko PoC czy MVP? Jakie stwarzają możliwości? Jakie niebezpieczeństwa? Czy są zagrożeniem dla IT czy wsparciem? Czy będą odgrywać znaczącą rolę w przyszłości?
Na mojej sesji chcę zmierzyć się z tymi pytaniami.

Michael Guzowski

Tech Entrepreneur, Generalist, Do'er || IT Expert (Low-Code, No-Code) || Academic Lecturer || Combine business and ideas with people

Warsaw, Poland

View Speaker Profile